Tag "Miljöministeriet"

Back to homepage

Nu öppnar två utlysningar av specialunderstöd till kommunerna: Understöd för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation och motsvarande understöd för nationalstadsparker

NordenBladet — Pressmeddelande 21.9.2020 kl. 15.45 Miljöministeriet och NTM-centralen i Nyland informerar Som en del av regeringens återhämtningspaket anvisas kommunerna finansiering dels för iståndsättning och utveckling av rekreationsområden, dels för iståndsättning och utveckling av befintliga nationalstadsparker. Sammanlagt 13 miljoner euro

Read More

Fin aapamyr blir skyddsområde – Kivisuo är det största myrområde som skyddats genom Helmi-programmet

NordenBladet — Pressmeddelande 21.9.2020 kl. 11.16 Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Österbotten och Osuuskunta Lumimuutos informerar © Foto: Mika Honkalinna Kivisuo i Muhos är en stor myr med värdefulla naturvärden, och området har i dag blivit ett myrskyddsområde. Beslutet om skydd bidrar till

Read More

Miljöministeriet utlyser understöd till forskningsprogrammet om bristfälligt kända och hotade arter och naturtyper

NordenBladet — Pressmeddelande 18.9.2020 kl. 12.28 Målet med det nya forskningsprogrammet är att öka kunskapen om de arter och naturtyper som förekommer i Finland och om förändringar som berör dessa. Forskningsprogrammet ska i synnerhet gälla sådana arter, grupper av arter

Read More

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen: Budgeten ger behövlig skjuts åt klimatarbetet

NordenBladet — Pressmeddelande 17.9.2020 kl. 15.27 ”Regeringen har vid budgetmanglingen fattat beslut om konkreta stegmärken mot ett klimatneutralt Finland. Med det här paketet kan vi ge behövlig skjuts åt arbetet med att minska utsläppen och stödja naturens återhämtning. Samtidigt ser

Read More

Satsningarna på naturvård i fokus i miljöministeriets budget

NordenBladet — Pressmeddelande 17.9.2020 kl. 10.12 Under regeringens budgetmangling fastställdes att finansieringen för naturvård fortsätter på rekordhög nivå. Den finansiering som anvisas för naturvård är också under det kommande året 100 miljoner euro högre än i början av regeringsperioden. Med

Read More

Minister Mikkonen nöjd med kommissionens förslag till klimatmål för EU: Ett striktare mål ligger också i Finlands intresse

NordenBladet — Pressmeddelande 16.9.2020 kl. 11.41 Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är nöjd med Europeiska kommissionens förslag till nytt klimatmål. Enligt Mikkonen är det också i Finlands intresse att målet är att minska utsläppen med minst 55 procent före 2030.

Read More

Global Biodiversity Outlook: Utvecklingen för den biologiska mångfalden fortsättningsvis negativ, viktigt att rikta politikåtgärderna rätt

NordenBladet — Pressmeddelande 15.9.2020 kl. 16.21 I dag publicerades den femte Global Biodiversity Outlook-rapporten, som behandlar tillståndet för den biologiska mångfalden utifrån färsk information och de nationella rapporter som sammanställts. Enligt sammanfattningen minskar den biologiska mångfalden fortfarande i snabb takt

Read More

De nordiska länderna har ett klart gemensamt mål: att främja koldioxidsnålt byggande och cirkulär ekonomi inom byggandet i EU

NordenBladet — Pressmeddelande 15.9.2020 kl. 9.53 De nordiska länderna kommer att intensifiera samarbetet ytterligare när det gäller byggande och inflytandet inom EU. Det gemensamma målet är att främja cirkulär ekonomi i byggsektorn och på så sätt också förbättra de nordiska

Read More

Stor efterfrågan på understöd för dem som byter ut oljeuppvärmning – fler än 1 000 hushåll har lämnat in ansökningar inom en dryg vecka

NordenBladet — Pressmeddelande 11.9.2020 kl. 9.59 Miljöministeriet, NTM-centralen i Birkaland och Motiva informerar Ägare till oljeuppvärmda småhus är villiga att byta sitt uppvärmningssystem mot mer hållbara lösningar. Sedan början av september har redan 1 028 ägare till egnahemshus eller parhus

Read More

Miljöministeriet, Senatfastigheter och städerna Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda undertecknade ett frivilligt avtal om minskning av utsläppen från byggarbetsplatser

NordenBladet — Pressmeddelande 9.9.2020 kl. 14.56 Miljöministeriet, Senatfastigheter och städerna Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda har undertecknat ett frivilligt Green deal-avtal om minskning av utsläppen från byggarbetsplatser. Målet med avtalet är att städernas och Senatfastigheters byggarbetsplatser ska vara fossilfria före

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory