Det är klokt för FÖRETAGARE att ingå ett äktenskapsförord om familjens ekonomiska situation är betydligt bättre än genomsnittet

Det är klokt för FÖRETAGARE att ingå ett äktenskapsförord om familjens ekonomiska situation är betydligt bättre än genomsnittet

NordenBladet – I Estland prövade domstolen ett fall där en företagare hade bildat en stiftelse på Malta och överfört aktier som tillhörde makarnas gemensamma egendom. Mannen, som hittills hade förvaltat aktierna själv, kunde inte längre förvalta egendomen på grund av sin sviktande hälsa och gav aktierna till en stiftelse för att säkerställa en professionell förvaltning av egendomen.

Hustrun vägrade att acceptera att aktierna överfördes till stiftelsen och väckte talan om att aktierna, som då var värderade till 63 miljoner euro, skulle återföras till familjens gemensamma värdepapperskonto. Mannen ansökte i sin tur om godkännande av överföringen av aktierna till stiftelsen. Domstolarna ansåg att hustrun hade rätt att kräva återlämnande av aktierna som en del av deras gemensamma tillgångar och gav inte mannen medgivande att överföra aktierna till stiftelsen.

Ett förmögenhetsförhållande som bygger på gemensam egendom är inte nödvändigtvis lämpligt för alla makar.

Högsta domstolens civilavdelning konstaterade att syftet med ett förmögenhetsförhållande baserat på gemensam egendom är att värdera den roll som den make som tar hand om hemmet och barnen lika som den make som har högre inkomst. Å andra sidan måste makarna ha ett nära samarbete när det gäller förvaltningen av den gemensamma egendomen, vilket ibland till och med kan försvåra själva förvaltningen av tillgångarna.

Därför är det inte nödvändigtvis lämpligt med ett förmögenhetsförhållande baserat på gemensam egendom, till exempel för makar som bedriver näringsverksamhet eller om familjens ekonomiska situation är betydligt bättre än genomsnittet och båda makarna vill förvalta egendomen oberoende av varandra.

Kollegiet betonade att domstolen inte kan förvalta makarnas gemensamma egendom på deras vägnar. Om makarna har olika åsikter om användningen av den gemensamma egendomen eller om en av dem inte kan hantera egendomen på ett korrekt sätt kan de ändra sitt förmögenhetsförhållande antingen genom avtal eller genom domstol. Både vid tidpunkten för äktenskapet och under äktenskapet kan gemensam egendom anges i ett äktenskapsförord, och förmögenhetsförhållandet mellan makarna kan ändras.

Högsta domstolen klargjorde vidare att även om det är tillåtet att skapa en stiftelse för att överlåta egendom till framtida generationer, kan vardera maken endast vidta åtgärder för sin egen egendom. I ett förmögenhetsförhållande med gemensam egendom måste makarna ta hänsyn till att hälften av den gemensamma egendomen tillhör den andra maken. Inte ens bättre ekonomisk kunskap ger den ena maken rätt att bestämma hur den andra ska använda sin egen egendom.

Foto: Pexels
Källa: NordenBladet.ee


High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory