Utredning: Behov för noggrannare gemensamma konsekvensbedömningar av markanvändningen och trafiken

NordenBladet — Markanvändningen inverkar på vilka områden människor behöver ha tillgång till och vart varor måste kunna transporteras. På motsvarande sätt inverkar trafiksystemet på placeringen av funktioner. Därför finns det behov av bättre gemensamma konsekvensbedömningar av markanvändningen och trafiken. Den färska utredningen kartlägger metoder och ger rekommendationer för att utveckla bedömningen av konsekvenserna av markanvändningen och trafiken.I utredningen identifierades utmaningar och utvecklingsbehov i fråga om den gemensamma planeringen av markanvändningen och trafiken samt bedömningen av deras konsekvenser. I utredningen granskades tre genomförda planeringsarbeten: Riksväg 12 på ringvägen söder om Lahtis, spårvägen i Tammerfors och Nylandsplanen 2050. Med hjälp av planeringsarbetena kartlades de praktiska utmaningar och verksamhetssätt som hänför sig till konsekvensbedömningarna av trafiken och markanvändningen.I utredningen konstateras det att markanvändningen och trafiken traditionellt har haft separata planeringsprocesser. Planeringsprocesserna har närmat sig varandra bland annat i och med att lagstiftningen har utvecklats, men bedömningen av växelverkan mellan markanvändningslösningarna och trafiksystemet i fråga om deras utveckling samt bedömningen av deras gemensamma konsekvenser är fortfarande oenhetlig. Bedömningar av de gemensamma konsekvenserna av markanvändningen och trafiken behövs dock för att man ska kunna utreda markanvändningsplanernas och trafikplanernas konsekvenser för bland annat klimatet och ekonomin. På detta sätt kan man skapa en fungerande och hållbar samhällsstruktur.Arbetets förvaltningsövergripande natur utgör delvis utmaningen för den gemensamma konsekvensbedömningen på grund av att olika organisationer ansvarar för beredningen av olika delområden. Dialogen mellan markanvändning och trafik blir då mindre än om delområdena skulle planeras som en helhet. Det har ofta varit omöjligt att anvisa tillräckliga resurser för gemensamma konsekvensbedömningar av markanvändningen och trafiken.Markanvändningen och trafiken inverkar på områdenas tillgänglighet. I utredningen konstateras det att tillgängligheten bör synas i utvärderingen av både markanvändningen och trafiksystemet. Bedömningar av markanvändningens konsekvenser för trafiken har gjorts redan länge. Däremot görs det ganska få bedömningar av trafiksystemets konsekvenser för områdenas attraktionskraft och för placeringen av funktioner i Finland. Bedömningarna fokuserar närmast på spårprojekt.Enligt rekommendationerna i utredningen ska en gemensam granskning integreras i såväl planeringen som beslutsfattandet som hänför sig till markanvändningen och trafiken. Målsättningar, scenarioanalyser, bedömningar av tillgänglighet och visualisering av information kan användas till hjälp då man skapar en uppfattning av markanvändningens och trafikens gemensamma konsekvenser.Utredningen, som beställdes av miljöministeriet och kommunikationsministeriet, gjordes av FLOU Oy och Lunden Architecture Oy.Bekanta dig med utredningen om utvecklingen av markanvändningens och trafikens gemensamma konsekvensbedömning.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory