Estland: Estlands fornminnesverk har öppnat en tidsbegränsad ANSÖKNINGSPERIOD

Estland: Estlands fornminnesverk har öppnat en tidsbegränsad ANSÖKNINGSPERIOD

NordenBladet – Estlands fornminnesverk har öppnat en periodisk ansökningsomgång fram till den 30 september för restaurering av minnesmärken under 2023.

Ägaren eller innehavaren av ett minnesmärke kan ansöka om stöd för restaurering, bevarande eller underhåll av minnesmärken och konstruktioner belägna i skyddsområden för fornlämningar. Det lägsta stödbeloppet är 200 euro, det högsta stödbeloppet för konstruktioner är 100 000 euro och 20 000 euro för andra minnesmärken. Stödets maximala andel av det totala priset för arbeten (och stödberättigade kostnader) får vara 50-90 %, beroende på sökanden.

Ansökan kan lämnas genom kulturminnesregistret (https://register.muinas.ee/) och måste åtföljas av minst två giltiga och jämförbara offerter.

Mer information finns på Fornminnesverkets hemsida (https://www.muinsuskaitseamet.ee/).

Omslagsbild: Lossi gata i Viljandi (NordenBladet)
Källa: NordenBladet.ee


High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory