ANSÖK OM FINANSIERING för samarbetsprojekt mellan Estland, Finland, Sverige och Lettland

ANSÖK OM FINANSIERING för samarbetsprojekt mellan Estland, Finland, Sverige och Lettland

NordenBladet – Syftet med det Centrala Östersjöprogrammet är att finansiera högkvalitativa projekt mellan partner i Estland, Finland, Sverige och Lettland för att tillsammans lösa gemensamma utmaningar. Under perioden 2021-2027 kommer 118 miljoner euro att anslås till samarbetsprojekt som främjar miljö, näringsliv, arbetsmarknad och offentlig service.

Under den föregående fasen av programmet för Centrala Östersjön (2014-2020) stödde Europeiska regionala utvecklingsfonden projekt med 132 miljoner euro. Det gjorde det också möjligt att göra en hel del – totalt 137 projekt genomfördes.

Om den sökande vill få stöd från programmet måste man först hitta en internationell partner med vilken ansökan förbereds, presenteras och sedan genomförs. Minst två partners från två olika länder behövs. Det finns ingen övre gräns för antalet partners, men varje partner måste ha en tydlig roll. Dessutom måste projektet ge en tydlig internationell nytta.

Under den föregående programperioden hade 109 av 137 projekt på något sätt anknytning till Estland. Detta innebär att estniska institutioner i hög grad har utnyttjat möjligheten att samarbeta internationellt och därigenom förbättra det lokala livet. Partnerna kan framför allt vara institutioner som arbetar för allmänintresset, eftersom syftet är områdets allmänna utveckling. Centrala Östersjöprogrammet välkomnar ansökningar som uppfyller dessa mål.

Estlands statliga stödtjänstcentrum (Riigi Tugiteenuste Keskus) har en informationspunkt om Centrala Östersjöprogrammet där ytterligare information om programmet finns tillgänglig på estniska.

Den andra ansökningsomgången för det Centrala Östersjöprogrammet 2021-2027 inleds den 20 februari 2023 och avslutas den 10 mars 2023.

Programmets prioriteringar är följande:

Innovativ affärsutveckling
Mål 1: Fler små och medelstora företag som arbetar med export
Mål 2. Fler nya tillväxtföretag

Förbättrad användning av miljön och naturresurserna
Mål 3. Gemensamma lösningar för den cirkulära ekonomin
Mål 4: Förbättrad havs- och kustmiljö
Mål 5: Mindre CO2-utsläpp

En mer inkluderande arbetsmarknad
Mål 6: Bättre möjligheter på arbetsmarknaden
Bättre offentliga service
Mål 7. Bättre offentliga tjänster och lösningar för medborgarna

Mer information finns på webbplatsen för Estlands statliga stödtjänstcentrum HÄR.


High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory