Riktlinjerna och prioriteringarna för utvecklingsbehoven inom social- och hälsovårdens informationshantering har publicerats

NordenBladet — Riktlinjerna och prioriteringarna är avsedda särskilt som stöd för finansieringsbeslut, planeringen och utvärderingen av projekt samt beredningen och det regionala genomförandet av social- och hälsovårdsreformen.Vid beredningen av riktlinjerna har man samarbetat aktivt med olika aktörer och beaktat kundrespons. Riktlinjerna är avsedda för alla organisationer inom social- och hälsovårdRiktlinjerna för informationshanteringen är avsedda som stöd för alla social- och hälsovårdsorganisationer i deras kontinuerliga utvecklingsarbete, och i synnerhet vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Avsikten är att de ska användas främst av tjänsteanordnare, tjänsteproducenter och nationella aktörer och leverantörer av informationssystem, men man har även beaktat kundens perspektiv. Riktlinjerna berör ett stort antal aktörer och har en grundläggande och långsiktig karaktär.Riktlinjerna kan användas för planeringen av verksamhet och ekonomi och för styrningen och planeringen av projektPrioriteringarna av utvecklingsbehoven stöder bland annat planeringen av verksamheten och ekonomin, styrningen och planeringen av projekt, till exempel vid genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och Finlands program för hållbar tillväxt. Även vid genomförandet av projekten inom Finlands program för hållbar tillväxt kan riktlinjerna utnyttjas. Utvecklingsbehoven har bedömts ut tre huvudsakliga synvinklar: medborgarens digitala tjänster, yrkespersonalens digitala tjänster och lösningar för informationshantering samt de digitala tjänsterna för ledning, styrning och tillsyn. Prioriteringen av utvecklingsbehoven kan användas av områdena till exempel när de behöver prioritera sin verksamhet vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen i situationer där de inte har möjlighet att stödja alla reformåtgärder samtidigt. Riktlinjerna och prioriteringarna för utvecklingsbehoven inom social- och hälsovårdens informationshantering uppdateras årligen.  Syftet med dem är att minska risken för överlappande utvecklingsarbete och stödja projektsamarbetet och styrningen av utvecklingsprojekt. Materialet publiceras i samarbetsytan för arbetsgrupperna för den övergripande arkitekturen för social- och hälsovård. Samarbetsytan (yhteistyotilat.fi)

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory