Det planerade Rättstjänstverket fick brett understöd under remissbehandlingen

NordenBladet — Ett sammandrag av utlåtandena om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om Rättstjänsteverket och till lagar som har samband med den har färdigställts. Justitieministeriet ordnade en remissbehandling om utkastet från den 20 december 2021 till den 4 februari 2022 och fick in sammanlagt 41 utlåtanden.Målen för propositionen och inrättandet av en riksomfattande myndighet för rättshjälp och intressebevakning fick ett brett stöd bland remissinstanserna. Avsikten är att inrätta ett Rättstjänstverk, där de sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten bildar en enda riksomfattande myndighet. Syftet med reformen är att säkerställa att kunderna inom rättshjälpen, intressebevakningen samt ekonomi- och skuldrådgivningen får enhetligare, högklassigare och lättare tillgängliga tjänster. Målet är också att skapa klarhet i förvaltningen.I remissvaren ansågs Rättstjänstverket öka allmänhetens möjligheter att få enhetlig service. Det ansågs också att tillgången till stöd- och förvaltningstjänster förbättras. De viktiga servicekanalerna för medborgarna, såsom telefontjänsten, e-tjänsten och chattjänsten, ska fungera som förut.Remissvaren kommer att utvärderas och beaktas i den fortsatta beredningen. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen i april 2022, förutsatt att den ramfinansiering som krävs för projektet bekräftas.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory