Seminarierapportens rekommendationer: Nordiskt samordnarnätverk för arbetet mot människohandel

NordenBladet — I Helsingfors i november 2021 ordnades ett seminarium om bästa praxis i de nordiska länderna i arbetet mot människohandel. I den seminarierapport som nu färdigställts rekommenderas att det inrättas ett nordiskt nätverk mellan de nationella samordnarna av arbetet mot människohandel.Vid seminariet om bästa praxis i de nordiska länderna i arbetet mot människohandel delade de nordiska myndigheterna och olika aktörer inom det civila samhället med sig av sin bästa praxis och kompetens. Vid seminariet diskuterades också vilka behov och möjligheter det finns att intensifiera det nordiska samarbetet för att bekämpa människohandel. Experter inom olika områden framförde sina önskemål om ett intensifierat samarbete och föreslog konkreta mål och metoder för samarbetet.I den rapport om seminariet som nu publicerats rekommenderas att det inrättas ett nordiskt nätverk mellan de nationella samordnarna av arbetet mot människohandel. Syftet med nätverket ska vara att stödja informationsutbyte och samarbete mellan myndigheterna för att förebygga och bekämpa människohandel i de nordiska länderna. Såväl representanterna för de nordiska polisväsendena som personer som arbetar med att hjälpa offer för människohandel är intresserade av praktiskt samarbete. Inrättandet av ett nätverk kan för sin del också vara ett svar på den nordiska allmänhetens önskemål om att det ska utvecklas åtgärder mot gränsöverskridande brottslighet. Önskemålet kom fram i en enkät som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet genomförde i fjol. Enkäten kartlade vilka synpunkter nordborna har på samarbetet.Seminariet om bästa praxis i de nordiska länderna i arbetet mot människohandel ordnades som ett led i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, och de observationer som gjordes och de förslag som framfördes under seminariet utnyttjas i en utredning om saken som de nordiska justitieministrarna enades om vid sitt möte i juni 2021. Utredningen kommer att lämnas till justitieministrarna under Norges ordförandeskap, som pågår just nu.Seminar on Nordic Best Practices against Trafficking in Human Beings

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory