Undersökning: Strukturer behövs för samarbetet mellan barnrådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken

NordenBladet — Enligt en undersökning som Jyväskylä universitet och Institutet för hälsa och välfärd har gjort ligger fokus i samarbetet mellan rådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken på gemensamma klientbarn och överföring av information om dem, men praxisen varierar mellan kommuner.Den nya undersökningen såg över formerna av samarbete mellan rådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken, servicehänvisningen inom småbarnspedagogiken och rådgivningsbyråernas roll i den samt den tillgång till information som föräldrar till små barn har beträffande alternativen inom barnavård och småbarnspedagogik.Samarbetet och överföringen av information varierar mellan kommunerDen nationella lagstiftningen innehåller bestämmelser om samarbetet mellan rådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken. I kommunerna stöds samarbetet av kommunspecifika planer såsom planen för småbarnspedagogik och välfärdsplanen för barn, unga och familjer. Ur de anställdas synvinkel ligger fokus i det sektorsövergripande samarbetet på klientarbete och på att hitta lösningar för barnets och familjens stödbehov.Överföringen av information i samband med omfattande hälsoundersökningar för barn anses i båda tjänsterna som en av de viktigaste samarbetsformerna. I informationsöverföringen ger småbarnspedagogiken med föräldrarnas samtycke information om barnets funktionsförmåga och utveckling till rådgivningsbyrån. Överföringen av information om gemensamma klientbarn varierar dock mellan kommunerna. En harmonisering av överföringen av information skulle stödja klientarbetet och bidra till att ett nationellt informationsunderlag samlas om barnens välfärd.Servicehänvisningen bör även beakta barnetI samband med barnets hälsoundersökning diskuterar man vid rådgivningsbyrån ofta om lösningar inom vården och småbarnspedagogiken med vårdnadshavarna. Som stöd för dessa diskussioner behöver de anställda vid rådgivningsbyrån aktuell information om tjänster inom småbarnspedagogiken och om hur man ansöker om dessa.Enligt undersökningen ligger fokus i diskussionerna som gäller servicehänvisning inom småbarnspedagogiken ofta på de praktiska frågorna om inledande av småbarnspedagogik.”Det ser ut som om frågor som gäller barnet själv skulle få mindre uppmärksamhet i diskussionerna, vilket kan leda till att barnets behov och intressen förbises”, konstaterar professor Maarit Alasuutari.Utöver diskussionernas innehåll finns det behov av att utveckla hur föräldrarna får information om småbarnspedagogikens verksamhet och pedagogik samt hur föräldrar med ett främmande språk som modersmål kan få tillgång till servicehänvisning inom småbarnspedagogiken.Social- och hälsovårdsreformen medför nya utmaningar för samarbetetÖverförandet av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdena medför nya utmaningar för samarbetet, informationsöverföringen och servicehänvisningen mellan rådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken. I framtiden kommer tydliga riktlinjer och strukturer att krävas för att säkerställa samarbetspraxis som tjänar båda sektorernas arbete och främjar barnens välfärd.Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory