Regeringen beslutade att främja uppkomsten av en koldioxidmarknad med hjälp av marknadspilotprojekt

NordenBladet — Den 17 mars 2022 enades regeringens klimatpolitiska ministerarbetsgrupp om åtgärder genom vilka Finland ska halvera sina utsläpp inom ansvarsfördelningssektorn till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet 2035. En av de åtgärder som ministerarbetsgruppen fattade beslut om är att främja uppkomsten av en koldioxidmarknad med hjälp av marknadspilotprojekt.I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering konstateras att styrmedlen och incitamenten ska utvecklas så att kolsänkorna och kolförråden i skog och mark stärks. Arbetet mot klimatförändringarna kräver också djärva försök, där man marknadsdrivet söker nya kostnadseffektiva metoder för att minska utsläppen och öka kolsänkorna. Därför startar regeringen en helhet av pilotprojekt vars sammantagna mål är att avsevärt minska utsläppen och/eller öka kolsänkorna. I enlighet med regeringsprogrammet ska det genomföras pilotprojekt kring den inhemska marknaden för bindning och lagring av koldioxid, dock så att detta inte ersätter utsläppsminskningarna.Pilotprojekten beaktas i tillämpliga delar som en del av det överenskomna stärkandet av kolsänkorna i samband med beredningen av klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU). Hur det ska genomföras klarnar i samband med beredningen och verkställandet av planen. Avsikten är att klimatplanen för markanvändningssektorn ska bli färdig i juni. Beredningen av pilotprojekten görs i rask takt, så att projekten kan inledas i år.Projekten ska genomföras av marknadsmässiga aktörer, och syftet är att hitta sätt som gör att inkomster från frivillig utsläppskompensation används till att påskynda klimatåtgärder t.ex. på torvjordar, på nedlagda torvtäkter, genom skogstillväxt (additionella åtgärder) eller genom nya tekniska metoder för koldioxidbindning. Det innebär att en jordbrukare, en skogsägare eller ett teknikföretag kan få ersättning för klimatåtgärder från marknaden.”Det är bra om det kanaliseras även privata pengar till klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn. Det uppmuntrar jordbrukarna och skogsägarna till klimatåtgärder och kan skapa förutsättningar för nya förtjänstmöjligheter. Jag anser att det är viktigt att detta främjas också genom åtgärder från den offentliga sidan”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.Ett mål är dessutom att utveckla den inhemska marknaden för koldioxidbindning och skapa tydliga spelregler för den. Spelreglerna utvecklas genom ett nytt forskningsprojekt för att garantera bland annat additionalitet, stabilitet och undvikande av dubbelräkning.Läs mer:Hiilimarkkinat ja hiilikompensaatiojärjestelmät (mmm.fi)Frivillig utsläppskompensation (ym.fi)

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory