EU:s jordbruksministrar diskuterar godkännandet av de nationella planerna inom den nya gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och läget på jordbruksmarknaden efter invasionen av Ukraina

NordenBladet — Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 21 mars 2022. Ministrarna kommer att diskutera bland annat godkännandeprocessen för de nationella planerna i den nya gemensamma jordbrukspolitiken och situationen på jordbruksmarknaden efter invasionen av Ukraina. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.
Rådet ska diskutera läget i fråga om kommissionens behandling av CAP-planerna och processen för godkännande av planerna. Finland anser att godkännandeprocessen bör framskrida i rask ordning för att jordbrukarna i så god tid som möjligt ska få information om innehållet i den framtida politiken och för att det ska finnas tillräckligt med tid för det nationella genomförandet av stödsystemen.
Ministrarna kommer också att diskutera hur situationen på jordbruksmarknaden ser ut i synnerhet efter invasionen av Ukraina. Finland är oroat över att produktionskostnaderna inom jordbruket, såsom priset på energi, gödselmedel och foder, har stigit till rekordnivåer och inverkar på produktionens lönsamhet.Finland anser att kommissionen bör fortsätta att aktivt bevaka marknaden och vid behov vidta åtgärder i enlighet med grundfördraget för att stabilisera marknaden och stärka produktionens lönsamhet och försörjningstryggheten. Finland understöder de kris- och marknadsåtgärder som kommissionen redan har vidtagit.Diskussionstemat vid rådets lunch är vargar och rovdjurspolitiken.Under punkten övriga frågor ska bland annat Österrike informera om hur potentialen för vegetabiliskt protein kan ökas i Europa i enlighet med målen i den europeiska gröna given och Polen lyfta fram kommissionens kommande förslag om bekämpningsmedel och de farhågor som är förenade med det.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory