Annons:

Tag "nyheter på svenska"

Back to homepage

Finalnd: Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Norra Karelen

NordenBladet — Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Norra Karelen. Alla de områden som ska inrättas ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de omfattas till

Read More

Finland: Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade scenarier som uppdaterats som stöd för klimatstrategin 2050

NordenBladet — Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik hörde på måndagen Teknologiska forskningscentralen VTT och Naturresursinstitutet om de beräkningar som görs till stöd för den långsiktiga klimatstrategin. Scenarioberäkningarna har gjorts genom att man uppdaterat de utredningar från februari som behandlar utvecklingen

Read More

Finland: Revideringen av klimatlagen inleds med ett samråd med allmänheten

NordenBladet — I regeringsprogrammet slås det fast att klimatlagen ska revideras, och den revideringen har nu inletts. I den första fasen får allmänheten ge synpunkter på hurdan den nya klimatlagen bör vara. Syftet med revideringen är att stärka lagen och

Read More

Finland: Möte om företagsverksamhet och biologisk mångfald inleds i Madrid

NordenBladet — Den 7–8 november ordnas mötet European Business and Nature, som handlar om företagsverksamhet och biologisk mångfald. Under mötet behandlas företagens synpunkter inför beredningen av de nya internationella mål för biologisk mångfald som ska ställas 2020. Vid mötet förmedlas

Read More

Minister Mikkonen deltar i Montrealprotokollets partsmöte i Rom – på agendan står hållbara kylkedjors roll i motverkandet av klimatkrisen och matsvinnet

NordenBladet — Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen företräder Finland och EU vid Montrealprotokollets partsmöte i Rom den 7 november. Vid mötet diskuteras hur en begränsning av HFC-föreningar, som används i kylanläggningar, kan bidra till motverkandet av matsvinnet och klimatförändringen.  ”Montrealprotokollet

Read More

Finland: Nytt understöd för äldreanpassning av ARA-bostäder – ett utkast till förordning sänds på remiss

NordenBladet — Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en förordning som innehåller bestämmelser om understöd för reparation av statligt stödda ARA-bostäder så att bostäderna anpassas för äldre. Understödet gäller bostäder i områden där befolkningen minskar. Åren 2020–2022 kan

Read More

Finland: Minister Mikkonen: USA:s utträde ur klimatavtalet från Paris undergräver inte avtalet, EU fortsätter på den ambitiösa linjen

NordenBladet — Förenta staternas regering har meddelat att den i går har lämnat in begäran om utträde ur klimatavtalet från Paris. ”EU beklagar djupt Trumpadministrationens ensidiga beslut om att USA lämnar Parisavtalet. EU står fast vid avtalet, och världen kan

Read More

Finland: Skarvarbetsgruppen föreslår ökat regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens

NordenBladet — Den arbetsgrupp som har dryftat frågan om begränsning av de skador som skarven orsakar har överlämnat sitt förslag till en nationell skarvstrategi och tillhörande åtgärdsplan till miljöministeriet. Arbetsgruppen föreslår att det regionala samarbetet utvecklas för att den lokala

Read More

Finland: EU:n neuvostossa sovittiin merenkulun hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta

NordenBladet — Kommunikationsministeriet och miljöministeriet informerar Europeiska unionens råd har enats om medlemsstaternas gemensamma ståndpunkt om hur koldioxidutsläppen från sjötransporter ska övervakas och rapporteras. Avsikten är att anpassa EU-förordningen om koldioxidutsläpp till det globala systemet för insamling av uppgifter om

Read More

Minister Mikkonen deltar i det nordiska miljöministermötet i Stockholm – nordiskt samarbete kring cirkulär ekonomi och klimatfrågor på agendan

NordenBladet — Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen representerar Finland vid det nordiska miljöministermötet i Stockholm den 30 oktober. Vid mötet kommer ministrarna att diskutera den cirkulära ekonomins ekonomiska potential, följa upp den nordiska klimatdeklaration som tidigare i år antogs på

Read More
error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory