Tag "nyheter på svenska"

Back to homepage

Rundabordsforumet för klimatpolitik: Rättvisa bör beaktas på ett mångsidigt sätt i markansvändningssektorns klimatplan

NordenBladet — Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade markansvändningssektorns klimatplan tisdagen den 22 mars. I diskussionen lyfte man särskilt fram en övergripande granskning av rättvisan samt effekterna av klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn på den biologiska mångfalden. I diskussionerna lyfte man dessutom fram bland

Read More

Sanktionerna mot Ryssland beaktas i statens upphandling – ändringar i samordnad upphandling av bränslen

NordenBladet — Finansministeriet har ändrat beslutet om samordnad upphandling inom statsförvaltningen så att myndigheternas användningsskyldighet inte längre omfattar bensin och tung brännolja. Ministeriet fäster dessutom ämbetsverkens och inrättningarnas uppmärksamhet vid att konsekvenserna av sanktionerna mot Ryssland bör utredas för nuvarande

Read More

Ny strategi för vattenhushållningen har publicerats – visionen är rent vatten, säkerhet och välfärd

NordenBladet — Jord- och skogsbruksministeriet har publicerat en ny strategi för vattenhushållningen. Den ger riktlinjerna för resultatstyrningen, verksamheten och ekonomiplaneringen fram till 2030 i fråga om de uppgifter inom vattenhushållningen som hör till ministeriets ansvarsområde. Genomförandet av strategin syns i

Read More

Det planerade Rättstjänstverket fick brett understöd under remissbehandlingen

NordenBladet — Ett sammandrag av utlåtandena om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om Rättstjänsteverket och till lagar som har samband med den har färdigställts. Justitieministeriet ordnade en remissbehandling om utkastet från den 20 december 2021 till den

Read More

Utlåtandena om utkastet till lag om Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen har nu sammanställts

NordenBladet — Ett sammandrag av utlåtandena om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen och till lagar som har samband med den har färdigställts. Remissbehandlingen ägde rum mellan den 20 december 2021 och den 4

Read More

Statsminister Marin i samtal med flera EU-länders ledare

NordenBladet — Statsminister Sanna Marin deltar i en videokonferens med Europeiska rådets ordförande och fyra andra EU-länders ledare tisdagen den 22 mars.Dagens samtal förbereder Europeiska rådets möte den 24–25 mars och eurotoppmötet den 25 mars, som båda hålls i Bryssel.

Read More

Utredning: Behov för noggrannare gemensamma konsekvensbedömningar av markanvändningen och trafiken

NordenBladet — Markanvändningen inverkar på vilka områden människor behöver ha tillgång till och vart varor måste kunna transporteras. På motsvarande sätt inverkar trafiksystemet på placeringen av funktioner. Därför finns det behov av bättre gemensamma konsekvensbedömningar av markanvändningen och trafiken. Den

Read More

Undersökning: Strukturer behövs för samarbetet mellan barnrådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken

NordenBladet — Enligt en undersökning som Jyväskylä universitet och Institutet för hälsa och välfärd har gjort ligger fokus i samarbetet mellan rådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken på gemensamma klientbarn och överföring av information om dem, men praxisen varierar mellan kommuner.Den nya undersökningen

Read More

Reformen av markanvändnings- och bygglagen: Riksdagen behandlar den nya bygglagen och digitaliseringen av områdesanvändningen på hösten

NordenBladet — Regeringen fastställt de ärenden som ska genomföras i samband med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. Regeringens proposition med förslag till ny bygglag samt förslaget till ändring av markanvändnings- och bygglagen överlämnas till riksdagen. I ändringen upphävs de nuvarande

Read More

I februari fanns det 265 600 arbetslösa arbetssökande

NordenBladet — Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 61 500 personer. I februari anmäldes 122 400 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 242 400 lediga jobb, vilket är 81 800 fler än för ett år sedan.Vid arbets- och näringsbyråerna

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory