Annons:

Tag "nyheter på svenska"

Back to homepage

Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen

NordenBladet — Pressmeddelande 2.7.2020 kl. 13.52 Statsrådet har höjt bevillningsfullmakten för räntesubventionerad bostadsproduktion med 340 miljoner euro. Efter höjningen kan man i år godkänna att sammanlagt högst 1 750 miljoner euro ur Statens bostadsfond (ARA) används som stöd för räntestödslån.

Read More

Kommunernas naturvårdsarbeten inom ramen för Helmi-livsmiljöprogrammet startar

NordenBladet — Pressmeddelande 1.7.2020 kl. 13.00 I sommar börjar även kommunerna arbeta med de Helmi-projekt som syftar till att förbättra naturens tillstånd. I sommar finansieras de 16 första kommunprojekten för naturvård genom Kommun-Helmi specialunderstödet. Projekten går ut på att restaurera

Read More

22 personer vill bli generaldirektör för Finlands miljöcentral

NordenBladet — Pressmeddelande 30.6.2020 kl. 11.19 Tjänsten som generaldirektör för Finlands miljöcentral söktes av 22 personer. Tjänsten tillsätts för perioden 1.11.2020–31.10.2025. Finlands miljöcentral är en forsknings- och utvecklingscentral som hör till miljöministeriets förvaltningsområde och som stöder bedömningen och valet av

Read More

Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus

NordenBladet — Pressmeddelande 30.6.2020 kl. 10.56 Miljöministeriet har förkastat de besvär som anförts över ett beslut som fattats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Pro Esbo rf:s besvär gällde skyddande av Esbo stadshus. Ministeriet anser att NTM-centralens beslut

Read More

Coronavåren har påverkat finländarnas förhållande till naturen i positiv bemärkelse – kunskaperna om de största hoten mot naturen är fortfarande bristfälliga

NordenBladet — En fjärdedel av finländarna upplever att deras förhållande till naturen har utvecklats i positiv bemärkelse under coronavåren, framgår av miljöministeriets och Finlands miljöcentrals barometer om finländarnas förhållande till naturen. Största delen har tillbringat mer tid i naturen, och

Read More

Nu samlas det in observationer av den hotade tumlaren i Östersjön – allmänhetens iakttagelser är viktiga

NordenBladet — Pressmeddelande 25.6.2020 kl. 10.36 © Foto: Kai Mattsson Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i centrala Östersjön beräknas på basis

Read More

Förbudet mot nätfiske i Saimen upphör den 1 juli – Minister Mikkonen och Forststyrelsen uppmanar dock att undvika nätfiske i områden där det förekommer saimenvikare

NordenBladet — Pressmeddelande 25.6.2020 kl. 9.48 Miljöministeriet och Forststyrelsen informerar Forststyrelsen och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen vädjar till dem som fiskar i Saimen att också i juli undvika nätfiske i områden där det förekommer vikare. Efter att perioden med

Read More

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik informerades om läget med Helmi-programmet och diskuterade arbetet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

NordenBladet — Pressmeddelande 23.6.2020 kl. 13.20 Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade på tisdagen åtgärder som bör vidtas såväl i Finland som inom EU för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Ett centralt redskap för att stärka den biologiska mångfalden

Read More

Historiska satsningar på naturvård i Finland: Nu har alla mål för Helmi-programmet denna regeringsperiod ställts upp

NordenBladet — Pressmeddelande 22.6.2020 kl. 13.31 Nu har det ställts upp mål för närings-, trafik- och miljöcentralerna och Forststyrelsens naturtjänster fram till utgången av 2023 när det gäller livsmiljöprogrammet Helmi. Målet är att skydda 20 000 hektar och restaurera 12

Read More

Klimatårsberättelsen 2020: Utsläppsminskningsmålen för de närmaste åren torde uppnås, men det krävs ytterligare åtgärder för ett klimatneutralt Finland 2035

NordenBladet — Pressmeddelande 17.6.2020 kl. 13.52 Statsrådet lämnade onsdagen den 17 juni sin andra klimatårsberättelse till riksdagen. Enligt årsberättelsen kan Finland sannolikt nå de mål för minskning av växthusgasutsläppen som ställts för både 2020 och 2030, när de åtgärder som

Read More
error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory