Tag "nyheter på svenska"

Back to homepage

Den rådgivande kvinnokommittén för FN:s Syriensändebud på besök i Finland

NordenBladet — Finland står värd för ett möte i syriska kvinnors rådgivande FN-kommitté (Women’s advisory board) den 26 september till den 1 oktober 2021.Kommittén är ett nätverk av syriska kvinnor som bistår FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Syrien Geir O.

Read More

Spaniens förste vice premiärminister Nadia Calviño besöker Finland

NordenBladet — Spaniens förste vice premiärminister, ministern för ekonomi och digitalisering Nadia Calviño besöker Finland måndagen den 27 september. I besöket deltar också statssekreteraren med ansvar för digitalisering och artificiell intelligens Carme Artigas och statssekreteraren med ansvar för telekommunikation och

Read More

Begäran om utlåtanden: utkast till förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan

NordenBladet — Ett utkast till statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan har färdigställts. Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden om utkastet fram till den 20 oktober 2021 på webbplatsen Utlåtande.fiGenom stödprogrammet främjas energiinvesteringar och

Read More

Miljöministeriet ber om utlåtanden om strategin för friluftsliv

NordenBladet — Strategin för friluftsliv syftar till att göra rekreation i naturen till en nationell framgångsfaktor. Förhoppningen är att allt fler finländare ska hitta lämpliga sätt att vistas och röra sig i naturen. I strategin fäster man särskild vikt vid

Read More

Regeringens proposition om ändring av vallagen på remiss

NordenBladet — Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen har nu skickats ut på remiss.I propositionen föreslås det att det i fortsättningen ska förrättas röstning i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning

Read More

Sidoackreditering till Eritrea och Somalia

NordenBladet — Republikens president fattade ett beslut om sidoackreditering fredagen den 24 september.Republikens president har befullmäktigat chefen för Finlands ambassad i Nairobi, ambassadör Pirkka Tapiola, att representera Finland i Eritrea och Somalia.  Källa: Valtioneuvosto.fi

Read More

15 miljoner euro till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av coronaepidemin

NordenBladet — Utbildningsstyrelsen har beviljat anordnarna av gymnasieutbildning statsunderstöd för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaepidemin har orsakat inom gymnasieutbildningen. Statsunderstödet är avsett för att finansiera tilläggsresurser som behövs i anslutning till undervisning, handledning, välbefinnande och

Read More

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör i mitten av oktober – arbetsplatserna kan börja förbereda sig på att kombinera distansarbete och distribuerat arbete

NordenBladet — Finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har gått igenom grunderna för giltighetstiden för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Ministerierna föreslår att rekommendationen om distansarbete upphör den 15 oktober. Vaccinationstäckningen kommer enligt ministeriernas bedömning att ligga nära det mål som

Read More

Finland har lämnat sin utredning till kommittén mot tortyr

NordenBladet — Finlands regering har i dag lämnat sitt svar till Europarådets kommitté mot tortyr. I svaret redogörs för de åtgärder som myndigheterna har vidtagit med anledning av kommitténs inspektionsbesök hösten 2020.Europeiska kommittén mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling

Read More

Betydelsen av samarbete framhävdes i årets bästa åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling

NordenBladet — Finlands kommission för hållbar utveckling har belönat årets bästa åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling. Kommissionens generalsekretariat utsåg tre betydande åtaganden som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De prisbelönta åtagandena har ingåtts av Förbundet för mödra- och skyddshem, Polisyrkeshögskolan

Read More
error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory