Tag "nyheter på svenska"

Back to homepage

Nya undersökningsresultat om studielånskompensationen

NordenBladet — Enligt en färsk FPA-utredning har användningen av studielånet och lånebeloppen ökat efter införandet av studielånskompensationen. Även antalet studerande som utexamineras inom tidsfristen för studielånskompensationen har ökat.Under åren 2015–2021 har det betalats cirka 225,5 miljoner euro i studielånskompensation till

Read More

Europaminister Tuppurainen reser till Warszawa

NordenBladet — Måndagen den 24 januari besöker Europaminister Tytti Tuppurainen Warszawa för att träffa sin polska kollega, EU-minister Konrad Szymański, och chefen för Polens nationella säkerhetsbyrå, statssekreterare Paweł Soloch. Avsikten är att föra en omfattande diskussion om den aktuella EU-agendan

Read More

Finland får ett förskott på planen för återhämtning och resiliens av EU-kommissionen

NordenBladet — Förskottet påskyndar de reformer och investeringar som anges i Finlands plan för återhämtning och resiliens och med vars hjälp man eftersträvar positiva effekter på lång sikt. Avsikten är att helheterna främjar strukturomvandlingen inom ekonomin.Rådet godkände Finlands plan för

Read More

Välfärdsområdesvalet: Lätt att ta reda på var du kan rösta på valdagen

NordenBladet — På valdagen söndagen den 23 januari 2022 får du rösta endast på det röstningsställe som anges i den rösträttsanmälan som du har fått med posten.Information om röstningsstället på valdagen finns på rösträttsanmälan. Du kan också ta reda på

Read More

Brev till kommissionen: Finland och nio andra EU-medlemsstater uttrycker sin oro över de ändringar som föreslås i hållbarhetskriterierna för bioenergi

NordenBladet — Inför det informella mötet mellan energiministrarna i Amiens i Frankrike den 21–22 januari har Finland och nio andra EU-medlemsstater skickat ett brev till Europeiska kommissionen och till Frankrike som ordförandeland i rådet, där de uttrycker sin oro över

Read More

Finland finansierar europeiska digitala innovationshubbar

NordenBladet — Arbets- och näringsministeriet har lovat finansiera europeiska digitala innovationshubbar i Finland under de tre första åren. Hubbarna ska stödja företag och den offentliga sektorn i att införa och utnyttja digitala lösningar.Arbets- och näringsministeriet förbinder sig till att medfinansiera

Read More

EU:s energiministrar diskuterar energipriser, energieffektivitet och väte – med miljöministrarna diskuteras rättvis omställning och skogar

NordenBladet — Informella möten mellan EU:s miljö- och energiministrar ordnas den 20–22 januari 2022 i Amiens i Frankrike. I de möten som Frankrike är värd för deltar miljö- och klimatminister Emma Kari och näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Jukka Ihanus som

Read More

Marko Laitinen utnämndes till rektor för Polisyrkeshögskolan 

NordenBladet — Inrikesministeriet har utnämnt Marko Laitinen till tjänsteförhållandet som rektor för Polisyrkeshögskolan för tiden 24.1.2022‒31.7.2025 eller högst så länge som den ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig.Pedagogie doktor Marko Laitinen har varit förvaltningsdirektör vid Polisyrkeshögskolan sedan 2019. Åren 2008–2019 var han

Read More

Man vill förlänga företagarnas temporära rätt till arbetsmarknadsstöd

NordenBladet — Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på lindrigare villkor än normalt på grund av coro-naviruspandemin. På grund av det försämrade coronaläget lämnade regeringen torsdagen den 20 januari 2022 en proposition till riksdagen genom vilken den temporära ändringen fortsätts.En

Read More

Skuldsaneringen och företagssaneringen förnyas för att göra det lättare för gäldenärer att få en nystart

NordenBladet — Regeringen föreslår att företagssaneringen och skuldsaneringen för privatpersoner ska reformeras. Avsikten är att förbättra företagarnas och företagens ställning genom att underlätta deras tillgång till skuldsanering och företagssanering. Syftet med propositionen är att genomföra EU:s insolvensdirektiv och genomföra de

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory