Sanktionerna mot Ryssland beaktas i statens upphandling – ändringar i samordnad upphandling av bränslen

NordenBladet — Finansministeriet har ändrat beslutet om samordnad upphandling inom statsförvaltningen så att myndigheternas användningsskyldighet inte längre omfattar bensin och tung brännolja. Ministeriet fäster dessutom ämbetsverkens och inrättningarnas uppmärksamhet vid att konsekvenserna av sanktionerna mot Ryssland bör utredas för nuvarande och kommande upphandlingars del.Ändringen av statsförvaltningens beslut om samordnad upphandling innebär att ämbetsverk och inrättningar själva kan överväga om de använder Hansels avtal om bränslen eller om de själva konkurrensutsätter upphandlingarna om gränserna för konkurrensutsättning överskrids. Ändringen motiveras av ämbetsverkens olika behov, tillgångs- och pristrycket på energi samt konsekvenserna av kriget i Ukraina för säkerhetsläget.Innan beslutet om gemensam upphandling ändrades var myndigheterna i första hand tvungna att köpa bränsle hos Teboil med rysk bakgrund, eftersom bolaget var Hansels huvudsakliga bränsleleverantör. Ändringen har inga direkta konsekvenser för statens bränsleupphandling, dvs. ämbetsverken och inrättningarna kan även i fortsättningen göra samordnade upphandlingar. Om myndigheterna genomför sin upphandling själva, har de till följd av beslutet möjlighet att i sin upphandling ställa kriterier som gäller till exempel utredning av leverantörernas bakgrund eller tillgången till produkter.Sanktioner beaktas också i kommande upphandlingarFinansministeriet rekommenderar att ämbetsverkens och inrättningarnas framtida anbudsbegäran kompletteras med leverantörens försäkran om att de eller deras ägare inte är föremål för sanktioner. Finansministeriet rekommenderar dessutom att man till de avtalsvillkor som används i samband med anbudsförfrågan fogar villkor som beaktar sanktionerna.Ministeriet gör också en ändring i de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling, enligt vilken ett upphandlingsavtal i fortsättningen kan sägas upp omedelbart om företaget är föremål för sanktioner.Hansel Ab har utrett om EU:s sanktioner berör några av avtalsleverantörerna inom statens gemensamma upphandling. Hansel har tills vidare inte hittat företag som skulle finnas på sanktionslistorna. Finansministeriet följer kontinuerligt upp hur kriget i Ukraina påverkar statens upphandling.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory