Minister Mikkonen nöjd med kommissionens förslag till klimatmål för EU: Ett striktare mål ligger också i Finlands intresse

NordenBladet —

Pressmeddelande 16.9.2020 kl. 11.41

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är nöjd med Europeiska kommissionens förslag till nytt klimatmål. Enligt Mikkonen är det också i Finlands intresse att målet är att minska utsläppen med minst 55 procent före 2030.

”Ett striktare mål på EU-nivå hjälper oss att nå våra egna mål, och det jämnar dessutom ut spelfältet och skapar en marknad för export av ren teknik”, konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”En utsläppsminskning på minst 55 procent ligger bättre i linje med EU:s mål om klimatneutralitet och motsvarar det mål som Finland har förespråkat tillsammans med andra EU-länder som stöder en ambitiös klimatpolitik”, tillägger Mikkonen.

Kommissionen offentliggjorde sitt förslag till skärpning av EU:s klimatmål i samband med ordförande Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen onsdagen den 16 september. Meddelandet offentliggörs i sin helhet torsdagen den 17 september. Det kompletteras av en omfattande konsekvensbedömning på EU-nivå som visar att det inte bara är möjligt utan också fördelaktigt med tanke på EU:s framtid att minska utsläppen med minst 55 procent.

”En minskning av utsläppen med 55 procent bör ses som ett minimimål. EU:s och medlemsländernas egna utsläppsminskningsåtgärder ska fastställas så att målet överskrids. Det förutsätter stora investeringar som påskyndas genom att man riktar in EU:s återhämtningsstöd på en klimatneutral omställning. På detta sätt skapar vi en renare miljö och nya arbetsplatser samtidigt som vi främjar grön tillväxt”, framhåller Mikkonen.

För närvarande har EU förbundit sig att minska sina utsläpp med minst 40 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Kommissionen beräknar att utsläppen redan med de nuvarande åtgärderna kan minska med 47 procent fram till 2030.

EU:s utsläppsminskningsmål utgör samtidigt EU:s bidrag till klimatavtalet från Paris. I enlighet med klimatavtalet från Paris ska alla parter uppdatera sina utsläppsminskningsmål före utgången av 2020.

I och med kommissionens förslag inleds förhandlingarna mellan medlemsländerna. Förslaget kommer bland annat att diskuteras vid det inofficiella möte för EU:s miljö- och klimatministrar som hålls i Berlin vid månadsskiftet.

”Europeiska unionen bör visa ledarskap när det gäller att begränsa klimatförändringen, och därför är det viktigt att man fastställer målet så snart som möjligt. Genom att föregå med gott exempel kan vi bidra till att även andra länder skärper sina mål. Finland kommer att fortsätta arbeta aktivt för detta såväl inom EU som internationellt”, konstaterar Mikkonen.

Mer information:

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 250 091, riikka.yliluoma@ym.fi

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 250 227, marjo.nummelin@ym.fi

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är nöjd med Europeiska kommissionens förslag till nytt klimatmål. Enligt Mikkonen är det också i Finlands intresse att målet är att minska utsläppen med minst 55 procent före 2030.

”Ett striktare mål på EU-nivå hjälper oss att nå våra egna mål, och det jämnar dessutom ut spelfältet och skapar en marknad för export av ren teknik”, konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory