Utredning: Bostadslösheten har minskat tack vare olika program – arbetet mot bostadslöshet bör i fortsättningen stödjas i kommunerna

NordenBladet — Att bostadslösheten har minskat i Finland är till stor del bostadslöshetsprogrammens förtjänst, visar en utredning som miljöministeriet låtit göra. I utredningen utvärderas genomförandet och effekterna av tre bostadslöshetsprogram 2008–2018, liksom även hur programmen svarat mot behoven. I utredningen ges även rekommendationer med tanke på framtida åtgärder.

Till skillnad från läget i andra EU-länder har bostadslösheten i Finland minskat flera år i följd. Också antalet vräkningar har minskat betydligt.

Utredningen visar att viktiga metoder i arbetet med att minska bostadslösheten bl.a. har varit att stödja produktion av bostäder med skäliga boendekostnader och att tillämpa principen Bostad först. Enligt Bostad först-principen ska man se till att den som är bostadslös först får tak över huvudet innan man tar itu med andra problem. Genomförandet av principen har försvårats av att det inte funnits behövliga tjänster som stöd för boende i lägenheter som är utspridda i det ordinarie bostadsbeståndet. Under den tid de olika programmen för minskad bostadslöshet har varit i kraft har det byggts sammanlagt ca 7 000 bostäder med skäliga boendekostnader.

Arbetet mot bostadslöshet bör stärkas i kommunerna

På senare år har bostadslösheten blivit ett mer mångskiftande och svårgestaltat fenomen. Bostadslöshet som bottnar i ekonomiska svårigheter har blivit vanligare. Dessutom har den dolda hemlösheten ökat framför allt bland unga.

Enligt utredningen lönar det sig att i fortsättningen satsa allt mer på stadigvarande boende med hjälp av socialservice som stöder boendet. Dessutom bör produktionen av bostäder med skäliga boendekostnader fortsättningsvis främjas i huvudstadsregionen och i andra tillväxtcentrum. Enligt utredningen borde arbetet mot bostadslöshet tas in i de avtal för markanvändning, boende och trafik som ingås mellan de stora kommunerna och staten.

Utvärderingen visar att arbetet för att minska bostadslösheten inte ännu är tillräckligt etablerat i kommunernas verksamhet. För att bostadslösheten ska minska och de förebyggande åtgärderna stärkas krävs det att man bl.a. förtydligar olika aktörers roller och ansvar och skapar enhetliga förfaranden.

Utvärderingen rekommenderar att det under 2019–2023 genomförs ett riksomfattande projekt som ytterligare etablerar arbetet mot bostadslöshet i kommunerna. Projektet ska administreras av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Ett centralt mål är att eliminera bostadslösheten genom att använda och utveckla socialservicen.

Enligt utredningen är det också viktigt att i riksomfattande åtgärdsprogram, strategier och planer som hänför sig till boende beakta arbetet för att minska och förebygga bostadslöshet.

Mer information:

Sari Pitkänen, forskare, Stiftelsen för Rehabilitering, tfn 044 781 3185, fornamn.efternamn@kuntoutussaatio.fi

Tuula Tiainen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 295, fornamn.efternamn@ym.fi

Att bostadslösheten har minskat i Finland är till stor del bostadslöshetsprogrammens förtjänst, visar en utredning som miljöministeriet låtit göra. I utredningen utvärderas genomförandet och effekterna av tre bostadslöshetsprogram 2008–2018, liksom även hur programmen svarat mot behoven. I utredningen ges även rekommendationer med tanke på framtida åtgärder.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory