Finland: Utkast till lag som förbättrar möjligheterna att ladda elbilar och ökar byggnaders energiprestanda sänds på remiss

NordenBladet — Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som i betydande grad ska öka möjligheterna att ladda elbilar och förbättra byggnaders energiprestanda med hjälp av fastighetsautomation. Enligt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och kommunikationsminister Sanna Marin måste elbilarnas andel öka för att utsläppen från trafiken ska kunna minska.

Lagen utgör ett led i genomförandet av en ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda.

”Det står klart att det måste finnas fler laddningsstationer för elbilar för att fler ska kunna ta i bruk en sådan bil. Därför har vi i ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik föreslagit att antalet laddningsstationer ska ökas betydligt. Elektrifieringen av trafiken har en viktig roll när det gäller att göra Finland klimatneutralt före 2035″, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Vi bör öka andelen bilar med låga utsläpp och nollutsläpp i bilbeståndet, till exempel elbilar, för att klimatmålen för vägtrafiken ska uppnås. Utöver de laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten är det med tanke på elektrifieringen av trafiken viktigt att det finns tillgång till laddningsstationer i anslutning till bostadsbyggnader och arbetsplatser”, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Författningarna i lagutkastet beräknas leda till att det i Finland byggs ca 171 000 laddningsstationer fram till 2030 och att ca 621 000 parkeringsplatser får beredskap för laddning. Beredskap för laddning avser att parkeringsplatsen förses med rörledningar eller kablar så att en laddningsstation kan installeras senare.

Ökad beredskap för laddning och fler laddningsstationer i anslutning till nya och befintliga byggnader

I lagutkastet föreslås att alla nya bostadshus eller bostadshus som genomgår större renoveringar och som har fler än 4 parkeringsplatser ska förses med beredskap för laddning av elbilar på varje parkeringsplats. Samma krav gäller också parkeringshus i anslutning till bostadshus. Byggnadens ägare ska ge en invånare tillgång till en laddningsstation.

I fråga om nya byggnader eller byggnader som ska genomgå större renoveringar och som används för annat ändamål än boende föreslås följande skyldigheter: Om det finns fler än 10 parkeringsplatser, ska det installeras beredskap för laddning för minst hälften av parkeringsplatserna. Dessutom ska det installeras minst en laddningsstation. Om det finns fler än 20 parkeringsplatser, ska beredskap för laddning installeras för minst hälften av parkeringsplatserna och en laddningsstation för minst 10 procent av platserna.

Det föreslås att skyldigheterna i fråga om nya byggnader och omfattande renoveringar ska tillämpas från och med 2021.

Före 2025 ska det i alla byggnader som inte används för boende och som har fler än 20 parkeringsplatser installeras en laddningsstation för elbilar för minst 10 procent av parkeringsplatserna.

Det föreslås att alla laddningsstationer ska vara normala eller snabba laddningsstationer. De krav som gäller antalet laddningsstationer ska också kunna uppfyllas i form av laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten och som det föreskrivs om i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen.

I samband med remissbehandlingen utreds mer specifikt vilka konsekvenser förpliktelserna i lagutkastet har för små och medelstora företag.

Byggnaders energiprestanda förbättras genom fastighetsautomation

I lagutkastet föreslås att det i stora byggnader som inte används för boende och där den nominella effekten för uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystemen överstiger 290 kW ska installeras ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Systemet ska installeras i befintliga byggnader före 2025, och när det gäller nya byggnader och byggnader som renoveras ska systemet installeras från och med 2021.

Systemet för fastighetsautomation och fastighetsstyrning förbättrar byggnadens energiprestanda bland annat genom att följa och analysera energianvändningen samt genom att lokalisera möjligheter att förbättra byggnadens energiprestanda.

”Det är viktigt att förbättra byggnaders energiprestanda, eftersom det beräknas att byggnaderna står för uppemot 40 procent av den slutliga energiförbrukningen i Finland. Att i högre grad använda system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning i stora byggnader är ett steg i rätt riktning. Utredningar visar att ett sådant system också på lång sikt medför inbesparingar för byggnadens ägare”, berättar minister Mikkonen.

I utkastet till regeringsproposition föreslås att de förpliktelser i direktivet om byggnaders energiprestanda som gäller värme- och luftkonditioneringssystem ska genomföras i Finland genom rådgivningsinsatser på samma sätt som tidigare.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 8 november 2019.

Mer information:

Sari Rapinoja, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 320, sari.rapinoja@ym.fi

Maarit Haakana, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 069, maarit.haakana@ym.fi (laddningsstationer och beredskap för laddning av elbilar)

Pekka Kalliomäki, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 114, pekka.kalliomaki@ym.fi (system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning)

Eleonoora Eilittä, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 050 309 9189, eleonoora.eilitta@lvm.fi (utsläpp från trafiken)

Timo Juurikkala, minister Krista Mikkonens specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Pirita Ruokonen, minister Sanna Marins specialmedarbetare, tfn 050 911 3099, pirita.ruokonen@lvm.fi

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som i betydande grad ska öka möjligheterna att ladda elbilar och förbättra byggnaders energiprestanda med hjälp av fastighetsautomation. Enligt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och kommunikationsminister Sanna Marin måste elbilarnas andel öka för att utsläppen från trafiken ska kunna minska. Lagen utgör ett led i genomförandet av en ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory