Finland: Regeringen föreslår mer stöd för byggande av student- och ungdomsbostäder

NordenBladet — Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med ett förslag om att det maximala belopp investeringsunderstöd som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av student- och ungdomsbostäder ska höjas från 10 procent till 15 procent av de godkända kostnaderna för projektet. Inga andra ändringar föreslås i understödet.

Lagändringen baserar sig på regeringsprogrammet och ska förbättra boendeförhållandena för studerande och unga genom att antalet bostäder med skäliga boendekostnader i tillväxtcentrumen ökar.

”Det är väldigt svårt att hitta förmånliga bostäder i de stora städerna, det märker framför allt nya studerande som inleder sina studier på hösten. Jag önskar att höjningen av investeringsunderstödet ska underlätta bostadssituationen för studerande och unga i och med att utbudet av bostäder med skäliga boendekostnader utökas och man också ser till att bostäderna är i bättre skick. När det är lätt att hitta ett hem och boendekostnaderna är skäliga går det bättre att koncentrera sig på studierna och livet i övrigt”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ökningen av antalet student- och ungdomsbostäder med skäliga boendekostnader stöder självständigt boende och bättre boendeförhållanden och levnadsstandard för studerande och unga, samtidigt som det också förebygger marginalisering. När studerande bor i studentbostäder som är förmånligare är fritt finansierade bostäder minskar deras behov av att arbeta vid sidan av studierna, vilket också gör det lättare att slutföra studierna inom utsatt tid.

Att stödja produktionen av student- och ungdomsbostäder förbättrar också på allmänt plan hyresbostadssituationen i tillväxtcentrumen i och med att flera fritt finansierade hyresbostäder blir tillgängliga för t.ex. personer i arbetslivet.

Det understöd som beviljas för student- och ungdomsbostäder omfattas av den lägsta stödklassen för investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov. I de bostäder som hör till denna stödklass genomförs inga speciallösningar i fråga om utrymmen och utrustning, men understöd beviljas för att de boendes bostadsförhållanden är utmanande och deras inkomster exceptionellt låga. Investeringsunderstöden beviljas av statens bostadsfonds medel. Riksdagen bestämmer årligen det totala stödbeloppet i samband med statsbudgeten. Den höjning av understödet som nu föreslås görs inom ramen för den gällande understödsfullmakten i form av en omfördelning av understöden.

Ändringen träder i kraft den 1 november – gäller också projektansökningar som redan är anhängiga

Lagändringen avses träda i kraft den 1 november. Från och med det datumet ska Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) fatta stödbeslut enligt den högre stödprocenten.

Enligt förslaget ska högre understöd också kunna beviljas bostadsprojekt vars ansökan redan behandlas av ARA vid den tidpunkt lagändringen träder i kraft, men där inget beslut ännu har fattats. På detta sätt säkerställs att alla som ansöker om understöd behandlas jämlikt och att stödprocessen löper smidigt.

Mer information

Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 132, ville.koponen@ym.fi

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med ett förslag om att det maximala belopp investeringsunderstöd som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av student- och ungdomsbostäder ska höjas från 10 procent till 15 procent av de godkända kostnaderna för projektet. Inga andra ändringar föreslås i understödet.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory