Annons:

Regeringen beslutade om stöd till kompletteringsbyggande

NordenBladet —

Pressmeddelande 11.6.2020 kl. 13.27

Statsrådet har i dag fattat beslut om de understöd för kommunalteknik som beviljas ur statens bostadsfond och som hänför sig till intentionsavtalen för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal). Åren 2020–2023 beviljas sammanlagt 60 miljoner euro i understöd, och med detta belopp stöds i synnerhet kompletteringsbyggande.

Understöden för kommunalteknik utgör en del av statens insats i de MBT-avtal som ingås med de fyra största stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Dessutom pågår förhandlingar på tre nya MBT-regioner Jyväskylä, Kuopio och Lahtis. Med MBT-avtalen eftersträvas en bostadspolitik som kommunerna gemensamt ansvarar för samt välfungerande trafiksystem.

Med understöden för kommunalteknik påskyndas bostadsproduktionen i områden med stor efterfrågan på bostäder. Med kompletteringsbyggande kan man diversifiera bostadsutbudet i bostadsområdena och tillhandahålla bättre tjänster för invånarna, i synnerhet i områden som förtätas. Genom att satsa på grönområden kan man bevara och förbättra trivseln i ett område vid sidan av kompletteringsbyggandet.

Understöd beviljas för anläggande av gatuområden och parker som behövs i ett bostadsområde och för de byggåtgärder som kompletteringsbyggandet förutsätter och som kommunen ansvarar för. Understödet kan uppgå till högst 30 procent av projektkostnaderna.

Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). ARA skickar ansökningsinstruktionerna till kommunerna den 15.6.2020.

Mer information:

Anu Karjalainen, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 067, anu.karjalainen@ym.fi
Ulla Laapotti, energispecialist, ARA, tfn 029 525 0824, ulla.laapotti@ara.fi

Statsrådet har i dag fattat beslut om de understöd för kommunalteknik som beviljas ur statens bostadsfond och som hänför sig till intentionsavtalen för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal). Åren 2020–2023 beviljas sammanlagt 60 miljoner euro i understöd, och med detta belopp stöds i synnerhet kompletteringsbyggande.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory