Regeringen beslutade om stöd till kompletteringsbyggande

NordenBladet —

Pressmeddelande 11.6.2020 kl. 13.27

StatsrĂ„det har i dag fattat beslut om de understöd för kommunalteknik som beviljas ur statens bostadsfond och som hĂ€nför sig till intentionsavtalen för markanvĂ€ndning, boende och trafik (MBT-avtal). Åren 2020–2023 beviljas sammanlagt 60 miljoner euro i understöd, och med detta belopp stöds i synnerhet kompletteringsbyggande.

Understöden för kommunalteknik utgör en del av statens insats i de MBT-avtal som ingĂ„s med de fyra största stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och UleĂ„borg. Dessutom pĂ„gĂ„r förhandlingar pĂ„ tre nya MBT-regioner JyvĂ€skylĂ€, Kuopio och Lahtis. Med MBT-avtalen efterstrĂ€vas en bostadspolitik som kommunerna gemensamt ansvarar för samt vĂ€lfungerande trafiksystem.

Med understöden för kommunalteknik pÄskyndas bostadsproduktionen i omrÄden med stor efterfrÄgan pÄ bostÀder. Med kompletteringsbyggande kan man diversifiera bostadsutbudet i bostadsomrÄdena och tillhandahÄlla bÀttre tjÀnster för invÄnarna, i synnerhet i omrÄden som förtÀtas. Genom att satsa pÄ grönomrÄden kan man bevara och förbÀttra trivseln i ett omrÄde vid sidan av kompletteringsbyggandet.

Understöd beviljas för anlÀggande av gatuomrÄden och parker som behövs i ett bostadsomrÄde och för de byggÄtgÀrder som kompletteringsbyggandet förutsÀtter och som kommunen ansvarar för. Understödet kan uppgÄ till högst 30 procent av projektkostnaderna.

Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). ARA skickar ansökningsinstruktionerna till kommunerna den 15.6.2020.

Mer information:

Anu Karjalainen, lagstiftningsrÄd, miljöministeriet, tfn 0295 250 067, anu.karjalainen@ym.fi
Ulla Laapotti, energispecialist, ARA, tfn 029 525 0824, ulla.laapotti@ara.fi

Statsrådet har i dag fattat beslut om de understöd för kommunalteknik som beviljas ur statens bostadsfond och som hänför sig till intentionsavtalen för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal). Åren 2020–2023 beviljas sammanlagt 60 miljoner euro i understöd, och med detta belopp stöds i synnerhet kompletteringsbyggande.

KĂ€lla: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter pÄ svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information pÄ svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory