Finland: Programmet för hållbara städer efterlyser försök som främjar social hållbarhet

NordenBladet — Programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet, öppnar en utlysning för projekt som främjar social hållbarhet i städer och kommuner. Understöd kan beviljas försök och pilotprojekt som testar nya lösningar eller en bredare tillämpning av lösningar som testats tidigare. Ansökningsomgången är öppen till den 4 oktober.

Försöken och pilotprojekten kan t.ex. ha nåt av följande teman: delaktighet, gemenskap, nya sätt att delta, medskapande, minskad ojämlikhet eller tjänsters tillgänglighet för olika befolkningsgrupper. Projekten förväntas ta fram ny information, tjänster eller verksamhetsmodeller som bidrar till att utveckla verksamheten i städer och kommuner eller öka invånarnas välbefinnande.

Projekten bör vara tidsmässigt avgränsade och fokusera på bestående förändringar i städernas och kommunernas praktiska utvecklingsarbete eller i deras ledning eller planering och uppföljning av verksamheten. Projekten bör också omfatta nya samarbetsformer eller samarbete mellan olika kommunala enheter, mellan olika kommuner eller mellan kommuner och andra organisationer.

Programmet för hållbara städer strävar efter att hitta lösningar på utmaningar som förenar de olika temana inom hållbar utveckling eller utmaningar som faller mellan de nuvarande åtgärderna. Projekten bör förutom social hållbarhet också anknyta till något av programmets övriga temaområden: koldioxidsnåla städer, smarta städer och friska städer.

Försöken och pilotprojekten stöds genom statsunderstöd, som beviljas av miljöministeriet. Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund eller ett konsortium som dessa bildar. I den här ansökningsomgången delas det ut sammanlagt högst 250 000 euro. Understöd kan beviljas för högst 60 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt, dock högst 30 000 euro.

Mer information ges under ett informationsevenemang som ordnas i september, vars datum meddelas senare. Det ordnas ett kickoff-evenemang för de försök och pilotprojekt som väljs ut, och utöver detta även sparring, resultatevenemang och annat stöd i kommunikationen.

Mer information:

Virve Hokkanen, programchef, programmet för hållbara städer, tfn 0295 250 034, virve.hokkanen@ym.fi

Programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet, öppnar en utlysning för projekt som främjar social hållbarhet i städer och kommuner. Understöd kan beviljas försök och pilotprojekt som testar nya lösningar eller en bredare tillämpning av lösningar som testats tidigare. Ansökningsomgången är öppen till den 4 oktober.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory