Finland: Nya naturskyddsområden inrättas på statlig mark i Norra Karelen

NordenBladet — I Norra Karelen kommer det att inrättas nya naturskyddsområden på statsägd mark. De områden som enligt planerna ska bli skyddsområden har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Områdena representerar varje kommun i Norra Karelen. Två av skyddsområdena ligger delvis i Kuhmo stad och Sotkamo kommun i landskapet Kajanaland och ett av områdena delvis i Parikkala kommun i landskapet Södra Karelen. Sammanlagt ca 37 370 hektar kommer att skyddas.

Den diskussion som förs med lokala aktörer utgör en central del av lagberedningen kring inrättandet av naturskyddsområdena. Diskussionsmötena inleds i maj 2019 och hålls under några veckors tid. Man kommer att be bl.a. landskapsförbund, kommuner och jakt- och naturskyddsorganisationer lämna synpunkter på planerna om de nya naturskyddsområdena. Efter diskussionerna bereder miljöministeriet utkast till förordningar, som senare sänds på remiss.

I de områden i Norra Karelen som föreslås omfattas av skyddet finns bl.a. lundar, gamla skogar, myrmarker och fågelvatten.

Bestämmelser om användningen av områden som anvisats för naturskydd finns i naturvårdslagen. Det allmänna syftet med naturskyddsområden är att bevara områdena i naturtillstånd och hålla dem fria från störningar som orsakas av människor. Det är i allmänhet dock inte nödvändigt att begränsa allemansrätten, vilket innebär att det också i fortsättningen kommer att vara tillåtet att röra sig i områdena och att plocka bär och svamp där.

Ofta kan även jakt tillåtas i naturskyddsområden. Forststyrelsen kan i områdena t.ex. tillåta älgdrev och jakt på främmande eller skadliga arter. I statsrådets förordning kan det också tas in andra bestämmelser som tillåter jakt trots att det enligt lag i regel är förbjudet att döda djur i naturskyddsområden. Samtidigt måste man dock se till att den övriga användningen av områdena eller naturvärdena i dem inte skadas eller äventyras.

Syftet med de diskussioner som nu pågår är att samla information om och utreda olika aktörers synpunkter på lokala särdrag framför allt när det gäller behov av och möjligheter till undantag som rör jakt.

Mer information:

Johanna Korpi, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 278, fornamn.efternamn@ym.fi

Tommi Kinnunen, specialplanerare, Forststyrelsen, tfn 0206 395 709, fornamn.efternamn@metsa.fi

I Norra Karelen kommer det att inrättas nya naturskyddsområden på statsägd mark. De områden som enligt planerna ska bli skyddsområden har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Sammanlagt ca 37 370 hektar kommer att skyddas.

Lähde: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory