Finland: Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026

NordenBladet — Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland informerar

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om synpunkter på förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026.

Finlands havsförvaltningsplan uppdateras i tre olika faser med sex års mellanrum. Havsförvaltningsplanens första del, Havsmiljöns tillstånd i Finland, uppdaterades 2018. Nu är det aktuellt med en uppdatering av den andra delen av planen, övervakningsprogrammet. Havsförvaltningsplanens tredje del är ett åtgärdsprogram, som kommer att ses över 2021. Den uppdaterade havsförvaltningsplanen kommer att överlämnas till statsrådet för godkännande i slutet av 2021.

Övervakningsprogrammet tillhandahåller information som gör det möjligt att bedöma det rådande tillståndet i den marina miljön och hur det förhåller sig till det som definierats som god status. Programmet innehåller också information om det tryck på miljön som mänsklig verksamhet orsakar och om hur detta tryck påverkar havsmiljöns tillstånd. Informationen om havets tillstånd och det tryck som havsmiljön utsätts för ger förutsättningar att planera och genomföra åtgärder som bidrar till bättre miljöstatus samt att utvärdera åtgärdernas effekt och de allmänna miljömålen.

Övervakningen sker i Finlands havsområde, från strandlinjen till den ekonomiska zonens yttre gräns. Landskapet Åland har deltagit i utarbetandet av övervakningsprogrammet, och programmet omfattar även kustvattnen i landskapet Åland. Övervakningsprogrammet innehåller 42 delprogram som har grupperats under 13 programhelheter.

Samrådet pågår 20.1–20.3.2020. Under samrådet kan vem som helst ge respons på övervakningsprogrammet. Samrådsmaterialet och information om hur man lämnar respons finns på webbsidan

Målet för havsvården har varit att uppnå god miljöstatus i Östersjön före 2020. Målet har inte uppnåtts, vilket innebär att det krävs ytterligare planering och konkreta handlingar. Det finns mycket att göra – men som tur deltar många experter och entusiastiska aktörer i arbetet.

Mer information:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Janne Suomela, ledande sakkunnig, tfn 0295 022 947, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Pekka Paavilainen, överinspektör, tfn 0295 022 921, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om synpunkter på förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026. Samrådet pågår 20.1–20.3.2020.

Källa: ym.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory