Annons:

Nu inleds beredningen av en förordning om inrättande av ett naturskyddsområde på statsägda områden i Kvarken

NordenBladet —

Pressmeddelande 6.5.2020 kl. 11.54

Miljöministeriet börjar bereda en statsrådsförordning om inrättande av ett naturskyddsområde i sådana statsägda områden i Kvarken som reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ligger inom kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby, Vasa och Vörå. Merparten av områdena ingår i nätverket Natura 2000 och i världsarvsobjektet Kvarkens skärgård. Förordningen ska komma i kraft 2021.

Karta över områdena som granskas

Arealen för det område som granskas uppgår till cirka 101 000 hektar, varav cirka 3 000 hektar är markområden. Projektet för inrättande av skyddsområdet gäller endast statsägda områden. Arealen för det skyddsområde som ska inrättas under beredningen kommer att preciseras, särskilt i fråga om havsområdet.

Under beredningen ordnas samrådsmöten med landskapsförbundet, kommunerna, lokala jaktföreningar, naturskyddsföreningar och andra föreningar samt andra lokala aktörer. Tidpunkten för mötena fastställs på hösten. Syftet med diskussionerna är att samla information om och utreda olika aktörers synpunkter på lokala särdrag och på behovet av och möjligheterna till undantag som rör jakt. I ett senare skede kommer också utlåtanden om förordningsutkastet att begäras av alla centrala aktörer.

Bestämmelser om användningen av områden som anvisats för naturskydd finns i naturvårdslagen. Lagen påverkar till exempel hur områdena används för turism- och rekreationsändamål och för jakt. Det allmänna syftet med naturskyddsområden är att bevara områdena i naturtillstånd och hålla dem fria från störningar som orsakas av människor. Det finns i allmänhet dock inget behov av att begränsa allemansrätten i områdena. Det ska också i fortsättningen vara tillåtet att plocka bär och svamp där. Möjligheterna att röra sig i området kan begränsas endast om det är nödvändigt till exempel för att trygga fåglarnas häckning. 

Genom förordning av statsrådet kan också jakt tillåtas i skyddsområdet, trots att det enligt lag i regel är förbjudet att döda djur i naturskyddsområden. Samtidigt måste man dock se till att den övriga användningen av områdena eller naturvärdena i dem inte skadas eller äventyras.

Mer information:

Leila Suvantola, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 050 4077 323, leila.suvantola@ym.fi

Mikael Nordström, områdeschef, Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens naturtjänster, tfn 0206 394 654, mikael.nordstrom@metsa.fi

Miljöministeriet börjar bereda en statsrådsförordning om inrättande av ett naturskyddsområde i sådana statsägda områden i Kvarken som reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ligger inom kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby, Vasa och Vörå. Merparten av områdena ingår i nätverket Natura 2000 och i världsarvsobjektet Kvarkens skärgård. Förordningen ska komma i kraft 2021.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory