Finland: Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts

NordenBladet — Miljöministeriet har i dag tillsatt ett projekt för att bereda innehållet i och målen för livsmiljöprogrammet Helmi fram till 2030. Programmet, som inletts av miljöministeriet, är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Inom ramen för programmet ska myrar restaureras och skyddas, fågelvatten och våtmarker restaureras, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten återställas.

Miljöministeriet har tillsatt en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp som ska bereda innehållet i programmet och fastställa mål fram till 2030.

”Vi kan stoppa förlusten av biologisk mångfald endast genom att samarbeta. Vi bereder Helmi-programmets innehåll och mål i samarbete med intressegrupper och experter. På det sättet når vi det bästa slutresultatet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Grupperna ska slutföra sitt arbete före utgången av mars 2021. Utifrån gruppernas arbete sammanställer miljöministeriet ett beslut om Helmi-programmet som ska överlämnas till statsrådet för godkännande våren 2021.

Värdefulla livsmiljöer ska skyddas, restaureras och återställas redan i år

De praktiska åtgärderna i Helmi-programmet inleds parallellt med att långsiktiga mål bereds. Det första myrområdet har redan skyddats i Haukisuo i Juga. Helmi-programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna, och det betalas ersättning för de områden som skyddas.

Målet för innevarande regeringsperiod är att skydda 20 000 hektar och restaurera 12 000 hektar myrmark, restaurera 80 värdefulla fågelvatten och 15 000 hektar vårdbiotoper samt vårda skogliga livsmiljöer och återställa naturen på stränder och i vatten. Det har reserverats 42 miljoner euro för programmet för 2020.

”Med tanke på den biologiska mångfalden är det viktigt att vi kan inleda konkreta skötselåtgärder och restaureringsarbeten redan i år. Forststyrelsens naturtjänster och närings-, trafik- och miljöcentralerna inleder arbetet i skyddsområdena”, berättar minister Mikkonen.

Mer information:

Päivi Gummerus-Rautiainen, programchef för livsmiljöprogrammet Helmi, tfn 0295 250 240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Miljöministeriet har i dag tillsatt ett projekt för att bereda innehållet i och målen för livsmiljöprogrammet Helmi fram till 2030. Programmet, som inletts av miljöministeriet, är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Inom ramen för programmet ska myrar restaureras och skyddas, fågelvatten och våtmarker restaureras, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten återställas.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory