Finland: Naturskyddsområden inrättas på statlig mark som reserverats för skyddsändamål i norra Lappland

NordenBladet — I norra Lappland kommer det att inrättas nya naturskyddsområden på statsägd mark. De områden som enligt planerna ska bli skyddsområden har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Miljöministeriet och Forststyrelsen kommer i september att ordna öppna samråd i norra Lappland för att ta del av intressegruppers och allmänhetens synpunkter på inrättandet av skyddsområdena.

Områdena ligger i Enare, Utsjoki och Enontekis. Det är fråga om 17 områden med en sammanlagd areal på ca 33 000 hektar.

Den diskussion som förs med lokala aktörer utgör en central del av lagberedningen kring inrättandet av naturskyddsområdena. Arrangörerna önskar att bland annat Lapplands förbund, kommunerna och civilsamhällesorganisationer framför synpunkter vid de öppna samråd som i september ordnas i de kommuner där de blivande naturskyddsområdena ligger. Vid samråden ordnas tolkning till och från nordsamiska. I samband med beredningen av förordningarna ordnas förhandlingar med sametinget i enlighet med lagen om sametinget.

Miljöministeriet beaktar de synpunkter och kommentarer som framförs i samband med att ministeriet bereder utkast till förordningar som senare sänds på remiss.

I de områden som enligt planerna ska bli naturskyddsområden finns gammelskogar, myrar, åsar, fjällnaturtyper, sjöar, strandnatur, åar och älvar samt småvatten. Områdena är också betydelsefulla med tanke på kulturarvet, landskapsvården samt rekreationen och turismen.

Fem av områdena ingår i strandskyddsprogrammet, fyra i myrskyddsprogrammet och tre i åsskyddsprogrammet. Två områden ingår också i nätverket Natura 2000. Fyra områden är tidigare specialskogar som skyddats genom beslut av Forststyrelsen.

I naturvårdslagen anges hur naturskyddsområdena kan användas för turism, rekreation, fiske och jakt. Syftet är att bevara naturskyddsområdena i naturtillstånd. Det är dock inte nödvändigt att begränsa allemansrätten, vilket innebär att det också i fortsättningen ska vara tillåtet att plocka bär och svamp och att röra sig i områdena.

I områdena får renskötsel bedrivas i enlighet med renskötsellagen. I de naturskyddsområden som inrättas är det fortfarande tillåtet att fiska i enlighet med de allmänna fiskerättigheterna. Med tillstånd av Forststyrelsen är också annat fiske tillåtet i enlighet med bestämmelserna i lagen om fiske.

Jakt är i regel tillåten i statens naturskyddsområden i de kommuner som enligt 8 § i jaktlagen omfattas av fri jakträtt.

Syftet med de diskussioner som nu inleds är att samla information, att undersöka hur olika aktörer ser på de lokala särdragen och att utreda om det i förordningarna om inrättande av naturskyddsområdena finns behov av regionspecifika undantag när det gäller jakt och fiske.

Öppna samråd ordnas här, med start kl. 17.00

  • Den 23 september Enontekis, Hetta, naturum
  • Den 24 september Enontekis, Kilpisjärvi, restaurang Kilpis
  • Den 26 september Utsjoki, kommungården
  • Den 30 september Enare, kommungården

Mer information:

Ilkka Heikkinen, naturvårdsinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 079, fornamn.efternamn@ym.fi

Esa Härkönen, specialplanerare, Fortstyrelsens naturtjänster, tfn 040 026 14 27, fornamn.efternamn@metsa.fi

I norra Lappland kommer det att inrättas nya naturskyddsområden på statsägd mark. De områden som enligt planerna ska bli skyddsområden har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Miljöministeriet och Forststyrelsen kommer i september att ordna öppna samråd i norra Lappland för att ta del av intressegruppers och allmänhetens synpunkter på inrättandet av skyddsområdena.

Källa: ym.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory