Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik inledde sin verksamhet – utredningar som stöder målet om klimatneutralitet ska inledas snabbt

NordenBladet — Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde första gången torsdagen den 22 augusti under ledning av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Ministerarbetsgruppen ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Regeringens mål är att Finland ska vara klimatneutralt före 2035. Ministerarbetsgruppen diskuterade vid sitt första möte de inledande åtgärderna för att målet ska kunna nås. De klimat- och energistrategier som sträcker sig till 2030 och 2050 ska uppdateras och klimatlagen revideras så att de motsvarar målet.

”Finland visar starkt internationellt klimatledarskap genom att ställa upp ett mål om klimatneutralitet 2035. Vi måste snabbt inleda åtgärderna för att kunna nå målet. Hela samhällets insats behövs i bekämpningen av klimatförändringen. I ministerarbetsgruppen kommer ministrar från olika förvaltningsområden att tillsammans planera klimatåtgärder bland annat i fråga om transporter, energiproduktion, jordbruk och markanvändning. Regeringen vill föra en starkt faktabaserad politik, och det innebär att de utredningar som genomförs som underlag har en mycket viktig roll”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ministerarbetsgruppen diskuterade utöver behövliga utredningar även arbetsplanen för hösten överlag samt uppföljningen av målen i regeringsprogrammet, de sektorsspecifika utsläppsminskningarna och finansieringen av klimatarbetet. Ministerarbetsgruppen ska senare i år bland annat behandla revideringen av klimatlagen, upprättandet av koldioxidsnåla färdplaner för olika sektorer, transporter med låga koldioxidutsläpp, främjande av cirkulär ekonomi och stärkande av den biologiska mångfalden.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 414 1682, fornamn.efternamn@ym.fi

Outi Honkatukia, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, miljöministeriet, tfn 0295 250 272, fornamn.efternamn@ym.fi

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde första gången torsdagen den 22 augusti under ledning av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Ministerarbetsgruppen ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory