Annons:

Finland: Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade scenarier som uppdaterats som stöd för klimatstrategin 2050

NordenBladet — Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik hörde på måndagen Teknologiska forskningscentralen VTT och Naturresursinstitutet om de beräkningar som görs till stöd för den långsiktiga klimatstrategin.

Scenarioberäkningarna har gjorts genom att man uppdaterat de utredningar från februari som behandlar utvecklingen i fråga om utsläpp av växthusgaser och kolsänkor fram till 2050 (PITKO- och MALULU-utredningarna). Beräkningarna har uppdaterats så att målet om klimatneutralitet 2035 kan nås enligt olika scenarier. De slutliga resultaten kommer att användas i beredningen av utsläppsminskningsåtgärder och i utarbetandet av den nationella långsiktiga strategi för minskade utsläpp som ska lämnas till EU. En del preliminära beräkningar presenteras också vid ett seminarium den 15 november kl. 12–15 som direktsänds på adressen https://www.mediaserver.fi/live/tem

Ministerarbetsgruppen diskuterade vidare utkastet till den integrerade nationella energi- och klimatplan (NECP) som ska lämnas till Europeiska kommissionen före utgången av året. De nationella planerna ska säkerställa att medlemsstaterna uppnår de klimat- och energimål som ställts för 2030. Det nationella NECP-utkastet sänds på remiss under november.

Ministerarbetsgruppen fick en översikt över beredningen av skattereformen för hållbar utveckling. Reformen inbegriper en reform av trafikbeskattningen, en energiskattereform, främjande av cirkulär ekonomi genom beskattning, gruvskatt samt utsläppsbaserad konsumtionsskatt och en gallring bland företagsstöden.

Ministrarna diskuterade också det arbete som följer efter regeringens aftonskola den 23 oktober, då regeringen diskuterade klimatpolitiken. Regeringen ordnar i början av 2020 ett klimatmöte där det kommer att dras upp riktlinjer för de tilläggsåtgärder som behövs för att målet om klimatneutralitet ska uppnås.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 414 1682, riikka.yliluoma@ym.fi

Outi Honkatukia, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, miljöministeriet, tfn 0295 250 272, outi.honkatukia@ym.fi

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik hörde på måndagen Teknologiska forskningscentralen VTT och Naturresursinstitutet om de beräkningar som görs till stöd för den långsiktiga klimatstrategin.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory