Finland: Minister Tiilikainen deltar i de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik

NordenBladet — Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerar Finland vid de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik den 10 april. Vid mötet kommer ministrarna att följa upp den klimatdeklaration som antagits på initiativ av Finland, diskutera synergierna mellan klimat- och biodiversitetsmålen och planera ett avtal för att minska plastskräpet i haven.

Vid mötet i Reykjavik kommer ministrarna att diskutera det praktiska genomförandet av klimatdeklarationen. De nordiska ländernas statsministrar och klimatministrar beslutade vid ett möte i Helsingfors i januari att intensifiera sina gemensamma klimatinsatser. Enligt deklarationen ska länderna intensifiera sitt samarbete för att sprida nordiska lösningar som minskar utsläppen, utveckla tekniska lösningar, minska utsläppen från trafiken och bevara eller öka kolsänkorna.

“Vi i Norden kan leda genom exempel och föra en ambitiös klimatpolitik. Vi har sådant kunnande som vi bör erbjuda resten av världen när det gäller klimatfrågor. Vi är pålitliga partners också för de länder som är mest utsatta på grund av klimatförändringarna”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Under mötet behandlas också synergierna mellan klimat- och biodiversitetsmålen. Ministrarna ska diskutera de nordiska erfarenheterna av sambanden mellan arbetet för biologisk mångfald och klimatarbetet, liksom även målen för biologisk mångfald för nästa årtionde. De nordiska länderna har i likhet med andra länder i världen förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2020, men målet ser inte ut att nås.

”De färska rapporterna om hotade arter och naturtyper i Finland visar att förlusten av biologisk mångfald inte har stoppats och att klimatförändringen redan nu har en negativ inverkan på våra arter. Klimatförändringen är till exempel den största hotfaktorn och orsaken till fjärilsarternas tillbakagång på kalfjället, och också fjällväxternas tillstånd försämras på grund av den globala uppvärmningen. Vi måste tillsammans försöka hitta lösningar som hjälper oss att hantera såväl klimatkrisen som förlusten av biologisk mångfald”, säger minister Tiilikainen.

Miljöministrarna kommer dessutom att diskutera en gemensam plan för att med hjälp av internationella avtal begränsa nedskräpningen av haven. Under mötet i Reykjavik diskuterar ministrarna hurdana avtal som kan minska plastskräpet i haven och vilka restriktioner som är möjliga.

Mer information:
Bo Storrank, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 029 525 0346
Riku Eskelinen, ministerns specialmedarbetare, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 050 572 7782

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerar Finland vid de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik den 10 april. Vid mötet kommer ministrarna att följa upp den klimatdeklaration som antagits på initiativ av Finland, diskutera synergierna mellan klimat- och biodiversitetsmålen och planera ett avtal för att minska plastskräpet i haven.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory