Finland: Minister Mikkonens brev till EU:s representant för utrikes frågor: Utrikes- och handelspolitiska metoder bör tillgripas för att skogsbränderna i Amazonas ska stoppas

NordenBladet — Enligt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen krävs det tuffa åtgärder av EU när det gäller att stoppa skogsbränderna i Amazonas. I ett brev till EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini tackar Mikkonen för de åtgärder som hittills vidtagits och ställningstaganden som gjorts, men efterlyser ett ännu större tryck på Brasilien.

”Insatserna för att stoppa och förhindra skogsbränder är en stor klimatfråga. Bränderna, som hunnit sprida sig långa vägar, och avskogningen kan leda till att hela regnskogen förstörs. Jag ber att effektiva utrikes- och handelspolitiska metoder nu ska tillgripas som hjälp i arbetet med att stoppa förödelsen”, vädjar minister Mikkonen.

EU:s utrikesministrar kommer att diskutera EU:s åtgärder för att bekämpa skogsbränderna vid sitt informella möte i Helsingfors i slutet av veckan.

”Det är också med tanke på bevarandet av den biologiska mångfalden viktigt att stoppa avskogningen. Regnskogen i Amazonas utgör hem för var tionde art på jorden. Finland vill i egenskap av ordförandeland i Europeiska unionens råd agera aktivt i frågan. Vi har också för avsikt att bereda slutsatser för rådet om målet att stoppa avskogningen. Att garantera hållbara produktionskedjor har här en central roll.”

Mer information:

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 414 16 82, fornamn.efternamn@ym.fi

Enligt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen krävs det tuffa åtgärder av EU när det gäller att stoppa skogsbränderna i Amazonas. I ett brev till EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini tackar Mikkonen för de åtgärder som hittills vidtagits och ställningstaganden som gjorts, men efterlyser ett ännu större tryck på Brasilien.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory