Finland: Minister Mikkonen vädjar till den internationella byggbranschen: Klimatvänligt byggande kräver snabba åtgärder

NordenBladet — Byggnader och byggande förbrukar hälften av jordens naturresurser och cirka 40 procent av energin. De orsakar cirka en tredjedel av världens växthusgasutsläpp, och befolkningstillväxten, urbaniseringen och den stigande havsnivån ökar ytterligare behoven av byggande. I samband med ett FN-möte om hållbar utveckling i New York vädjade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen till byggbranschen om att påskynda koldioxidsnålt byggande.

– Utsläppen från byggande bör minskas med 40 procent före 2030. Byggandet bör vara helt klimatneutralt på 2050-talet, säger minister Mikkonen.

Mikkonen talade i dag den 25 september i New York vid ett evenemang ordnat av nätverket World Green Building Council. Vid evenemanget offentliggjordes en internationell appell om att minska klimatavtrycket av byggande. Utöver Finland har appellen undertecknats av bland annat stora byggföretag (Skanska), internationella konsultbyråer (Ramboll), representanter för byggnadsindustrin (HeidelbergCement, Dalmia Bharat Cement, Saint-Gobain), ett antal städer runt om i världen (Oslo, Vancouver, C40-städerna) samt sökmotorbolaget Google.

Cirkulär ekonomi måste bli verklighet inom byggbranschen

Hittills har man strävat efter att minska klimatavtrycket av byggnader och byggande genom att förbättra energieffektiviteten. Energieffektivitet är viktig också i fortsättningen, men det behöver sökas nya sätt att minska utsläppen, särskilt i tillverkningen och återvinningen av material.

– Cirkulär ekonomi behövs också inom byggbranschen, eller så blir det nästan omöjligt att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader. Just nu ökar materialförbrukningen helt enkelt mer än vad vår planets bärkraft klarar av, säger Mikkonen.

Koldioxidsnålt byggande stöder Finlands nationella klimatmål

I Finland påskyndas nu åtgärder för koldioxidsnålt byggande i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering. Miljöministeriet har berett en färdplan för koldioxidsnålt byggande, vars syfte är att byggnaders klimatavtryck ska ingå i byggbestämmelserna före 2025.

– Att genom lag begränsa utsläppen från byggnader och byggande är en av de metoder som Finland använder för att nå sitt nationella mål om klimatneutralitet före 2035 och negativa utsläpp på 2040-talet, säger Mikkonen.

För närvarande testas en metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck som tagits fram av miljöministeriet. Dessutom pågår utveckling av en databas för byggprodukters utsläpp samt en utredning om de ekonomiska styrmedlen för koldioxidsnålt byggande. Samtidigt främjar miljöministeriet också träbyggande, som är ett effektivt sätt att minska byggandets klimatavtryck.

Det nordiska samarbetet intensifieras

Finland fortsätter det internationella samarbetet kring koldioxidsnålt byggande genast efter mötet om hållbar utveckling i New York. I oktober ordnar miljöministeriet och det svenska Boverket det första nordiska klimatforumet för byggande, där man börjar utreda hur de nordiska länderna kan förenhetliga sitt koldioxidsnåla byggande och sin planläggning för låga koldioxidutsläpp. De nordiska ministrar som ansvarar för byggande sammanträder för sin del den 10 oktober i Reykjavik för att diskutera gemensamma åtgärder för att främja låga koldioxidutsläpp vid byggande.

– Även om Finlands årliga utsläpp utgör endast en liten del av hela världens utsläpp, kan vi ta en större roll i lösandet av klimatkrisen. Världen behöver lösningar för planering och byggande som ger låga utsläppsnivåer, och vi har alla förutsättningar att utveckla sådana, säger Mikkonen.

Mer information

Harri Hakaste
överarkitekt
+358 295 250 074
harri.hakaste@ym.fi

Matti Kuittinen
specialsakkunnig
+358 295 250 268
matti.kuittinen@ym.fi

Byggnader och byggande förbrukar hälften av jordens naturresurser och cirka 40 procent av energin. De orsakar cirka en tredjedel av världens växthusgasutsläpp, och befolkningstillväxten, urbaniseringen och den stigande havsnivån ökar ytterligare behoven av byggande. I samband med ett FN-möte om hållbar utveckling i New York vädjade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen till byggbranschen om att påskynda koldioxidsnålt byggande.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory