Finland: Minister Mikkonen bjuder EU:s miljö- och klimatministrar till Finland för att diskutera hållbarhetskrisen

NordenBladet — Finland vill lyfta upp hållbarhetskrisen och hur den kan lösas till kärnfrågor i EU-politiken. Även på det informella miljö- och klimatministermötet under Finlands EU-ordförandeskap är klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och den cirkulära ekonomin huvudteman. Mötet ordnas i Helsingfors den 11–12 juli 2019.

Mötet är det andra i raden av informella ministermöten som ordnas under Finlands EU-ordförandeskap. Ordförande för mötet är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

“Med tanke på Europas framtid måste vi hitta en lösning på klimatkrisen och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Att hitta en lösning på hållbarhetskrisen kräver internationellt samarbete och mångsidiga åtgärder, till exempel övergång till cirkulär ekonomi. EU:s ekonomi måste mer än tidigare bygga på hållbarhet och dämpa klimatförändringarna och utgå från miljövänlig och långvarig användning och återvinning av de förnybara naturresurserna. Av Europa förväntas ledarskap, och Finland vill under sitt ordförandeskap hjälpa till att hitta gemensamma lösningar”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ministrarna söker internationella lösningar på klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald

Torsdagen den 11 juli diskuterar ministrarna EU:s klimatmål och de budskap som ska föras fram vid FN:s generalsekreterares klimattoppmöte i september samt hur nåendet av de internationella klimatmålen kan påskyndas. Dagens andra diskussionsämne är den biologiska mångfalden. Diskussionen öppnas av Cristiana Pașca Palmer, FN:s vice generalsekreterare och chef för FN-konventionen om biologisk mångfald. Ministrarna diskuterar hurdana ramar och tidsmässiga deletapper som EU ska eftersträva i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. År 2020 kommer världens länder att komma överens om nya mål för stoppande av förlusten av biologisk mångfald och förbättring av naturens tillstånd.

Fredagen den 12 juli är ämnet cirkulär ekonomi. Då kommer Per Klevnäs, expert på hållbar ekonomi, och Jyrki Katainen, Europeiska kommissionens vice ordförande och kommissionär, att inleda diskussionerna. Ministrarna kommer att fokusera på att genom den cirkulära ekonomin hitta lösningar som stoppar klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Mötet avslutas med en diskussion mellan ministrarna om hur och till vilka sektorer som den cirkulära ekonomin bör utvidgas.

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds i juli

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019 och ordförande både för rådets formella möten i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermötena i Finland. Finland ordnar under sitt ordförandeskap sex informella ministermöten och flera möten på tjänstemannanivå i Finlandiahuset i Helsingfors.

Hållbar utveckling beaktas konsekvent i arrangemangen under ordförandeskapet. Alla möten hålls i huvudstaden Helsingfors, så att det uppstår så lite trafikutsläpp som möjligt. Det produceras endast lite material för ordförandeskapet och det skaffas inga traditionella ordförandeskapsgåvor. De pengar som har reserverats för gåvorna kommer i sin helhet att användas till att kompensera utsläppen från mötesdeltagarnas flygresor.

EU:s lagstiftningsarbete och politikinitiativ förs framåt i rådet av ordföranden, som ser till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden. Dessutom representerar ordföranden rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner, i synnerhet Europaparlamentet och kommissionen.

De medierepresentanter som vill följa de informella ministermötena i Helsingfors ska ackreditera sig senast två veckor före mötet. Ackrediteringen till det informella mötet mellan miljö- och klimatministrarna stängs den 27 juni 2019.

Mer information fås av

Liisi Klobut, råd för internationella ärenden, tfn +358 295 250 131, fornamn.efternamn@ym.fi (det informella ministermötet)

Outi Honkatukia, miljöråd, tfn +358 50 341 1758, fornamn.efternamn@ym.fi (klimatförändringar)

Marina von Weissenberg, miljöråd, tfn +358 295 250 321, fornamn.efternamn@ym.fi (biologisk mångfald)

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 250 202, fornamn.efternamn@ym.fi (cirkulär ekonomi)

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef, tfn +358 50 576 2604, fornamn.efternamn@ym.fi (begäran om intervjuer)

Finland vill lyfta upp hållbarhetskrisen och hur den kan lösas till kärnfrågor i EU-politiken. Även på det informella miljö- och klimatministermötet under Finlands EU-ordförandeskap är klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och den cirkulära ekonomin huvudteman. Mötet ordnas i Helsingfors den 11–12 juli 2019.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory