Finland: Miljöministrarna möts för att fastställa EU:s ståndpunkter inför klimatmötet i Santiago de Chile och hur den cirkulära ekonomin kan främjas

NordenBladet — Fredagen den 4 oktober sammanträder EU:s miljöråd i Luxemburg för att komma överens om EU:s ståndpunkter inför klimatkonferensen COP25 i Santiago de Chile. Ministrarna kommer också att dra upp riktlinjer för hur den cirkulära ekonomin kan främjas ytterligare inom EU. Ordförande för mötet är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Det finns fortfarande en klyfta mellan klimatmålen och åtgärderna, vilket också framkom under det klimatmöte som FN:s generalsekreterare stod värd för i New York den 23 september. Målet för klimatkonferensen i Chile i december är att få länderna att förbinda sig till ambitiösa åtgärder. En central förhandlingsfråga som med sannolikhet behandlas under konferensen är reglerna för de så kallade marknadsmekanismerna, alltså hur länderna kan utnyttja de utsläppsminskningsprojekt de genomför i andra länder för att nå sitt eget klimatmål. Parterna nådde inte enighet om dessa regler vid klimatkonferensen i Katowice 2018, då Parisavtalets regelbok förhandlades fram.

”Det är viktigt att reglerna stöder en ambitiös klimatpolitik. EU utgår från att marknadsmekanismerna, när sådana används, bör räknas till godo endast i ett land och att utsläppsminskningarna måste vara bestående. Inga kryphål får tillåtas”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ministrarna kommer också att diskutera EU:s långsiktiga klimatstrategi. Finland har som mål att länderna under höstens lopp ska nå samförstånd om EU:s mål om nettonollutsläpp 2050.

”Jag har diskuterat strategin med många EU-kolleger och kartlagt vilka faktorer som kan bidra till samförstånd. Miljörådets lägesrapport är viktig när det gäller att identifiera de återstående utmaningarna. En gemensam vision inom EU ger också en viktig signal till det internationella samfundet vid klimatkonferensen i Chile”, säger Mikkonen.

Målet att den cirkulära ekonomin ska utvidgas till nya sektorer

Det andra huvudtemat för mötet är främjande av cirkulär ekonomi inom EU. Finland har berett slutsatser om hur cirkulär ekonomi kan utvidgas från tillverkning av produkter till konsumtion och dessutom nå nya sektorer, såsom textilier, trafik och transport, byggande och mat. Slutsatserna ska godkännas av rådet.

”EU:s konkurrenskraft bör basera sig på hållbarhet: på en begränsning av klimatförändringen och sparsamt, långsiktigt nyttjande av förnybara naturresurser. Därför bör också cirkulär ekonomi utsträckas till att gälla mycket mer än avfallspolitiken. Med hjälp av cirkulär ekonomi kan vi halvera industrins växthusgasutsläpp i EU fram till 2050″, säger minister Mikkonen.

Det är viktigt att stärka den cirkulära ekonomin också för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Dagens förbrukning av naturresurser orsakar 90 % av förlusten av biologisk mångfald. Endast 9 % av råvarorna återanvänds eller återvinns.

Övergripande planering av miljöagendan

Ministrarna kommer också att diskutera EU:s åttonde miljöhandlingsprogram, som kommer att styra verksamheten från ingången av 2021. I maj 2019 utvärderade kommissionen det sjunde programmet. Utvärderingen visar att genomförandet av programmet har varit förenat med vissa centrala utmaningar, till exempel när det gäller att integrera miljömålen i andra politikområden och bevara naturkapitalet. Rådet kommer i sina slutsatser att ge sin syn på nästa miljöhandlingsprogram, och kommissionen fortsätter beredningen utifrån dem. Planen är att den nya kommissionen ska utarbeta ett förslag till det åttonde miljöhandlingsprogrammet i början av nästa år.

Ministrarna kommer också i samband med en lunchdiskussion att planera verksamheten för de närmaste åren: temat är rådets strategiska agenda för följande femårsperiod. Finland har bjudit in ordföranden för Europaparlamentets miljöutskott Pascal Canfin till diskussionen.

I Luxemburg deltar minister Mikkonen dessutom i Green Growth Summit som ska diskutera en klimatneutral framtid inom EU. Green Growth Summit för samman representanter för medlemsländerna, EU-institutionerna, företag och forskningsorganisationer.

Mer information

Terhi Lehtonen, minister Mikkonens statssekreterare, tfn +358 295 161 000

Leena Ylä-Mononen, överdirektör, tfn +358 295 250 023 (EU:s långsiktiga klimatstrategi)

Outi Honkatukia, chefsförhandlare, tfn +358 50 341 1758 (EU:s förhandlingsmandat inför klimatkonferensen i Chile)

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman, tfn +358 50 305 6945 (cirkulär ekonomi)

Mervi Mattila, specialsakkunnig, tfn +358 295 250 178 (EU:s åttonde miljöhandlingsprogram)

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef, tfn +358 50 576 2604 (intervjuförfrågningar)

Fredagen den 4 oktober sammanträder EU:s miljöråd i Luxemburg för att komma överens om EU:s ståndpunkter inför klimatkonferensen COP25 i Santiago de Chile. Ministrarna kommer också att dra upp riktlinjer för hur den cirkulära ekonomin kan främjas ytterligare inom EU. Ordförande för mötet är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory