Annons:

Miljöministeriets stödprogram beviljar understöd för industriellt träbyggande

NordenBladet —

Pressmeddelande 4.5.2020 kl. 12.15

Under den fjärde ansökningsomgången inom miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä stöds projekt som tar fram lösningar för industriellt träbyggande.

Med de understöd som beviljas inom ramen för programmet för träbyggande vill man främja användningen av trä i byggandet och minska byggandets klimatpåverkan. Under de tidigare ansökningsomgångarna har man finansierat utvecklingsprojekt som bland annat främjar användarorientering, cirkulär ekonomi och digitalisering inom träbyggandet. Under den kommande ansökningsomgången efterlyser man i synnerhet reproducerbara lösningar inom industriellt träbyggande och projekt som bidrar till ökad nätverkskompetens.

“Allt flera företag levererar träkonstruktioner, och intresset för träbyggande är stort. Även trycket att minska byggbranschens klimatavtryck sporrar till att bygga i trä, men ett hinder för kraftigare tillväxt är fortfarande att man har bristfällig förståelse för hur nätverket för industriellt träbyggande fungerar. Detta syns framför allt i byggandet av flervåningshus”, säger Petri Heino, programchef för programmet för träbyggande.

Under den fjärde ansökningsomgången, som inleds den 15 maj, kan både privata och offentliga organisationer och företag ansöka om finansiering. De sökande kan också få personlig sparring när det gäller att utveckla projektidén. Sparringen ordnas den 4–7 maj, eller vid annan särskilt överenskommen tidpunkt. Anmälningar tas emot per e-post (jemina.suikki@ym.fi).

Den elektroniska ansökningsblanketten för ansökan om stöd öppnas den 15 maj och ansökningstiden går ut den 15 juni. Miljöministeriet fattar beslut om finansiering före utgången av augusti 2020.

Ytterst viktigt att byggbranschen deltar i utvecklingen

De projekt som får understöd under den aktuella ansökningsomgången kan till exempel vara inriktade på att utveckla dynamiken mellan skapande och tillgodogörande av värde inom träbyggandet, att skapa nätverksbaserad verksamhet och att starta fungerande plattformar.

Inom ramen för projekten kan det till exempel utredas hur man kan utnyttja informationsgränssnitt och nya standardiseringslösningar, men dessa bör vara kopplade till ett verkligt planeringsbehov inom byggandet. Utlysningen riktar sig till konsortier som har förmåga och möjlighet att ta fram användbara affärsidéer och affärsverksamhetsmodeller.

”Det är viktigt att hela byggnads- och fastighetssektorn deltar i utvecklandet av det industriella träbyggandet, eftersom ingen enskild aktör – exempelvis träelementindustrin – ensam kan förändra praxisen inom branschen. Under denna ansökningsomgång vill vi hitta projekt som erbjuder nya lösningar utöver de traditionella verksamhetsmodellerna inom byggnads- och fastighetssektorn”, framhåller Heino.

Ansökningstid

15.5-15.6.2020

Att ansöka om understöd

Ansökan om understöd ska lämnas in elektroniskt. Till e-blanketten ska fogas en separat projektplan utifrån projekttyp. Närmare information om hur ansökan ska fyllas i finns i utlysningen och i anvisningarna. Utlysningen, anvisningarna och en länk till ansökningsblanketten publiceras den 15 maj 2020.

Läs mer

Frågor om programmet för träbyggande och om stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä riktas till:

puutuki@ym.fi

Mer information

Petri Heino
programchef
miljöministeriet
0295 250 203
petri.heino@ym.fi

Jemina Suikki
planerare
miljöministeriet
0295 250 345
jemina.suikki@ym.fi

Under den fjärde ansökningsomgången inom miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä stöds projekt som tar fram lösningar för industriellt träbyggande.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory