Miljöministeriet ber om utlåtanden om ändringar i förordningen om byggnaders brandsäkerhet

NordenBladet — Ändringar föreslås bland annat i bestämmelserna om skyddsbeklädnad för invändiga ytor i träbyggnader och om brandsektioneringsväggar i stora växthus.

Enligt förslaget ska kravet på skyddsbeklädnad för invändiga ytor i byggnader i brandklass P2 med 1–2 våningar slopas, om de material som används i väggarna uppfyller de brandtekniska egenskaper och har den minimidensitet som kännetecknar trä. Ändringen underlättar till exempel projekteringen av stora stockbyggnader eller andra byggnader med väggar av massivt trä och där byggnaden har högst två våningar. Ändringen möjliggör också synliga träytor inne i byggnaderna.

Enligt förslaget ska brandteknisk sektionering som baserar sig på arealen av stora växthus i fortsättningen inte krävas i fråga om växthus med mycket liten brandbelastning. Ändringen underlättar odlingen av växter, eftersom växterna då inte skuggas av sektionerande väggar och byggkostnaderna sjunker.

De ovan nämnda ändringarna bidrar till att genomföra den del av regeringsprogrammet som handlar om främjande av träbyggande och om granskning av byggbestämmelserna med tanke på jordbrukets konkurrenskraft.

Det föreslås också vissa andra ändringar i förordningen som svar på respons som lämnats av dem som tillämpar den nuvarande förordningen. Ändringarna leder till tydligare tolkning av förordningen och sänker de byggkostnader som tillämpningen av förordningen medför.

Mer information:

Jorma Jantunen, byggnadsråd, tfn 0295 250 105, jorma.o.jantunen@ym.fi

Ändringar föreslås bland annat i bestämmelserna om skyddsbeklädnad för invändiga ytor i träbyggnader och om brandsektioneringsväggar i stora växthus.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory