Miljö- och klimatminister Mikkonen till EU:s miljöråd i Luxemburg – på agendan återanvändning av vatten, hållbar kemikaliepolitik och EU:s klimatmål

NordenBladet — Minister Krista Mikkonen reser till miljöministermötet i Luxemburg den 26 juni. Ministrarna ska bland annat diskutera EU:s klimatmål på lång sikt, hållbar kemikaliepolitik samt återanvändning av vatten. Som avslutning på mötet presenterar minister Mikkonen programmet för Finlands ordförandeskap för EU:s miljö- och klimatministrar.

Avsikten är att ministrarna ska anta en allmän riktlinje om förslaget till förordning om återanvändning av vatten samt rådets slutsatser om en hållbar kemikaliepolitik. Förordningen om återanvändning av vatten gäller användningen av renat avloppsvatten som bevattningsvatten inom jordbruket. Målet med förordningen är att svara på utmaningen med vattenbrist, men också att säkerställa att återanvändningen av vatten är säker. Med slutsatserna om en hållbar kemikaliepolitik förmedlar ministrarna medlemsländernas vilja att föra en ambitiös kemikaliepolitik förenlig med en hög skyddsnivå till den nya kommissionen.

Ministrarna diskuterar också EU:s klimatmål på lång sikt. På Europeiska rådets möte förra torsdagen uppnåddes inget samförstånd. Samordningen av ståndpunkter blir en uppgift för Finlands ordförandeskap, som inleds i början av juli.

”Jag är övertygad om att vi ännu kommer att hitta en gemensam ståndpunkt. Medlemsländerna har en god förståelse för att EU:s framtida välfärd är beroende av om vi lyckas lösa klimatkrisen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I samband med rådets möte träffar minister Mikkonen kommissionären med ansvar för miljö-, havs och fiskerifrågor Karmenu Vella och klimat- och energikommissionär Arias Cañete samt deltar i ett möte med Green Growth Group (GGG), dvs. EU-länder som för en ambitiös klimatpolitik.

Dessutom presenterar minister Mikkonen programmet för Finlands ordförandeskap. Finland vill lyfta upp hållbarhetskrisen och hur den kan lösas till kärnfrågor i EU-politiken. Viktiga teman är de ambitiösa klimatmålen, hur den cirkulära ekonomin ska utvidgas till ett klart större område än avfallspolitik samt hur förlusten av biologisk mångfald ska stoppas.

Efter mötet i Luxemburg kommer minister Mikkonen att vara ordförande vid de följande mötena för EU:s miljö- och klimatministrar, då Finlands EU-ordförandeskap inleds den 1 juli. Ett informellt möte mellan miljö- och klimatministrarna ordnas den 11–12 juli i Helsingfors.

Ytterligare information

Liisi Klobut, råd för internationella ärenden, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn +358 295 250 131 (miljörådet)

Leena Ylä-Mononen, överdirektör, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn +358 295 250 023 (kemikaliepolitik, återanvändning av vatten)

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn +358 29 525 0343  (intervjuförfrågningar)

Minister Krista Mikkonen reser till miljöministermötet i Luxemburg den 26 juni. Ministrarna ska bland annat diskutera EU:s klimatmål på lång sikt, hållbar kemikaliepolitik samt återanvändning av vatten. Som avslutning på mötet presenterar minister Mikkonen programmet för Finlands ordförandeskap för EU:s miljö- och klimatministrar.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory