Metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck börjar testas i samband med byggprojekt

NordenBladet — Miljöministeriet börjar nu testa den metod som tagits fram för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Testperioden sträcker sig från hösten 2019 till sommaren 2020, och under den perioden ska det utredas hur den beräkningsmetod som miljöministeriet berett lämpar sig för vanliga projekterings- och byggprojekt.

Avsikten är att med hjälp av metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck göra det lättare att sänka byggnaders klimatpåverkan. Metoden omfattar byggnadens hela livscykel, allt från framställningen av byggprodukter till transporter och arbetet på byggarbetsplatser, användning och reparationer samt rivning och återvinning i slutet av livscykeln.

Testningen av metoden utgör en del av den färdplan för koldioxidsnålt byggande som miljöministeriet offentliggjorde 2017 och som har som mål att beräkningen av byggnaders klimatavtryck ska integreras i den styrning som utövas genom lagstiftning. Enligt 2019 års regeringsprogram ska genomförandet av färdplanen för koldioxidsnålt byggande påskyndas – målet är att styrning genom lagstiftning kan tillämpas i mitten av 2020-talet.

Det första utkastet till beräkningsmetod utvecklades i samarbete med experter i byggbranschen och sändes på remiss i slutet av 2018. Metoden har preciserats och modifierats utifrån de kommentarer som lämnades i samband med remissbehandlingen, och under den testperiod som nu inleds kommer det att samlas in ytterligare erfarenheter som utgör grund för beredningen och testningen av nästa version.

Efter remissbehandlingen modifierades beräkningsmetoden framför allt när det gäller beaktandet av den målsatta användningstiden för byggnaden, nyttan med överskott av förnybar energi och olika energiformers emissionsfaktorer.

“Vi önskar att olika slags byggprojekt deltar i testningen. Såväl nybyggnads- som reparationsprojekt är välkomna, likaså byggnader av olika storlek. Byggnadsprojekteringen bör dock vara så långt hunnen att man i stora drag vet vilka material som kommer att användas i byggnaden,” berättar Matti Kuittinen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Stöd och rådgivning i testningen

För testningen av metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck erbjuds finansiellt stöd. Ansökningar kan lämnas in elektroniskt fram till den 30 september 2019 (www.elinkaarilaskenta.fi). Ansökningsomgången inleds den 30 augusti 2019.

Green Building Council Finland tillhandahåller också rådgivning, som kan anlitas av såväl offentliga som privata aktörer. Green Building Council Finland är en icke-vinstdrivande förening som främjar hållbar utveckling i fastighets- och byggbranschen.

“Vi vill för vår del bidra till att kunskaperna om koldioxidsnålt byggande förbättras i Finland. Under testperioden erbjuder vi rådgivning på webben, per telefon och i form av workshoppar,” berättar Lauri Tähtinen, äldre sakkunnig vid Green Building Council Finland.

Parallellt med testningen av metoden inleds också arbetet med att ta fram en nationell utsläppsdatabas, och för detta arbete svarar Finlands miljöcentral.

“När metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck efter testfasen börjar tillämpas i praktiken krävs det tillförlitlig information som producerats på ett genomskinligt sätt och som kan användas som grund för beräkningen,” säger Janne Pesu, specialsakkunnig vid Finlands miljöcentral.

Databasen, som ska innehålla utsläppsdata om byggnadsmaterial, byggande, transporter och avfallshantering, kommer att tas fram i samarbete med byggbranschen. Målet är att en första version av databasen ska färdigställas under 2020.

Mer information

Matti Kuittinen
specialsakkunnig
miljöministeriet
0295 250 268
matti.kuittinen@ym.fi

Lauri Tähtinen
äldre sakkunnig
Green Building Council Finland
040 486 5400
lauri.tahtinen@figbc.fi

Janne Pesu
specialsakkunnig
Finlands miljöcentral
0295 251 405
janne.pesu@ymparisto.fi

Miljöministeriet börjar nu testa den metod som tagits fram för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Testperioden sträcker sig från hösten 2019 till sommaren 2020, och under den perioden ska det utredas hur den beräkningsmetod som miljöministeriet berett lämpar sig för vanliga projekterings- och byggprojekt.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory