Finland: Medborgarnas klimatavtryck halveras före 2030 – fyra klimatlösningar beviljas fortsatt finansiering

NordenBladet — I den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppmanas medborgarna halvera sitt klimatavtryck före 2030. Miljöministeriet och Motivas Plats för försök efterlyste idéer om hur detta kunde göras på ett enkelt och sporrande sätt. Före slutet av juli genomfördes 15 försöksprojekt inom teman vardagstransporter, lösningar för energieffektiva hem samt hållbar lokal konsumtion. Fyra av försöksprojekten har beviljats sammanlagt 37 000 euro i fortsatt finansiering för att utveckla sina idéer och skala upp försöken.

Försöken genomfördes i flera olika sammanhang: inom hobbyverksamhet för barn, bland stadens anställda, inom den grundläggande undervisningen, i skolkök, i husbolag och bland personer som pendlar till arbetet med bil. Många försök väckte intresse hos målgruppen och sporrade till klimatvänliga val, och försöken nådde också ut till den breda allmänheten. I alla försöksprojekt som gällde undervisning och skolelever fick elever och lärare möjlighet att delta redan i det inledande skedet.

Som metoder för att påverka konsumtionen användes å ena sidan ekonomiska styrmedel (t.ex. gratisbiljetter till kollektivtrafiken inom försöket Motivointi on A ja O) och å andra sidan informationsstyrning (t.ex. miljöpedagogiska material). Inom ett försök med klimatcoachning undersöktes vilka metoder som har störst inverkan på människorna. De som deltog i försöket ansåg att informationen och möjligheten att lätt kunna göra val var några av de viktigaste faktorerna när det gällde att sporras till klimatinsatser. Också gruppstöd ansågs ha en motiverande effekt.

”De försök vi finansierade gav otroliga resultat och lärdomar. En bidragande orsak till att försöken lyckades var också att deltagarna hade engagerats i försöket redan i ett tidigt skede. Lokala försök ger klimatarbetet större genomslag och ökar godtagbarheten; de förankrar klimatpolitiken i vardagen. Det gläder oss att vi har möjlighet att bevilja vissa försök fortsatt finansiering så att utvecklingen inte stannar här,” säger Miia Berger, sakkunnig vid miljöministeriet. 

Fyra försöksprojekt som bidrar till en mer klimatsmart vardag beviljas fortsatt finansiering, och dessa bedöms ha potential att utvidgas och bedriva permanent verksamhet.

  • HRM klimatinfos försök Gemensamma lådcyklar i hyreshusbolag beviljas 7 000 euro i fortsatt finansiering. Med hjälp av finansieringen ska försöket utvidgas i samarbete med hyreshusbolaget SATO. Det fyra månader långa försöket ska infalla under hösten och vintern, vilket kommer att ge värdefull information om hur samanvändningen av elassisterade lådcyklar fungerar under den svåraste tiden på året. Försöket kommer också att på längre sikt ge information om behovet att hyra ellådcykar.
  • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:s försök De bästa idéerna inom klimatpedagogik för pedagoger beviljades 10 000 euro i fortsatt finansiering. Försöksprojektet utvecklade i samarbete med lärare färdiga materialpaket för miljöpedagogik i skolorna. Avsikten är att med den fortsatta finansieringen skala upp försöket och de miljöpedagogiska paket som tagits fram så att de sprids till en bredare användarskara. Dessutom utvecklas ett nytt miljöpedagogiskt verktyg i tjänsten Mappa.fi.
  • J. Kohvakkas och L. Lehtinens pantförsök Pantix beviljades fortsatt finansiering på 10 000 euro för utveckling av lösningar för ett pantsystem för kärl. Med hjälp av finansieringen kan försöket skalas upp och börja omfatta flera verksamhetsställen mellan vilka logistiken kring kärlen ska ordnas. Tack vare finansieringen ska det också tas fram en enhetlig serie av kärl på vilka pantmärket trycks färdigt. På detta sätt nöts märket inte bort när kärlen diskas.
  • Försöksprojektet Skolmåltider 2030 med initiativtagarna Teea Kortetmäki, forskare i livsmedelssystem, och Muurame kommuns måltidschef Ilja Saralahti beviljades 10 000 euro i fortsatt finansiering. Inom ramen för försöket sammanställdes en lista över skolmåltider som har halverat klimatavtryck och som garanterat är smakliga för målgruppen. Finansieringen används till att skala upp listan Skolmåltider 2030 så att den kan användas av branschens aktörer i mer utbredd skala i Finland.

En av prioriteringarna i den klimatpolitiska planen på medellång sikt fram till 2030, Vägen till en klimatsmart vardag, är att påskynda klimatarbetet i kommuner och regioner. Det har budgeterats en miljon euro per år för ändamålet för 2018–2020. Kommunerna och regionerna är i nyckelställning när Finland parallellt med andra länder ska bidra till att begränsa klimatförändringen på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt vettigt sätt. En av de viktigaste grundförutsättningarna är att resultaten ska kunna tillämpas i bred utsträckning på olika håll i Finland.

Mer information:

Miia Berger, sakkunnig, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 265

Elina Ovaskainen, sakkunnig, Motiva, fornamn.efternamn@motiva.fi, tfn 09 6122 5066 (förfrågningar om intervjuer med projektgenomförarna)

I den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppmanas medborgarna halvera sitt klimatavtryck före 2030. Miljöministeriet och Motiva efterlyste idéer om hur detta kunde göras på ett enkelt och sporrande sätt. Före slutet av juli genomfördes 15 försöksprojekt inom teman vardagstransporter, lösningar för energieffektiva hem samt hållbar lokal konsumtion. Fyra av försöksprojekten har beviljats sammanlagt 37 000 euro i fortsatt finansiering för att utveckla sina idéer och skala upp försöken.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory