MBT-uppföljningen: avtalet om markanvändning, boende och trafik avancerar planenligt i Helsingforsregionen

NordenBladet — Åtgärderna i det avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som staten har slutit med kommunerna i Helsingforsregionen har framskridit väl. Detta framgår av den i dag offentliggjorda uppföljningsrapporten som belyser hela avtalsperioden. Den nuvarande avtalsperioden inleddes i juni 2016 och fortsätter till utgången av 2019.

Centrala mål i MBT-avtalet är att skapa en enhetlig samhällsstruktur, en solidarisk bostadspolitik och ett fungerande transportsystem i Helsingforsregionen. Avsikten med avtalet har varit att stärka kommunernas, Helsingforsregionens och statens engagemang i gemensamma mål. Helsingforsregionen består av 14 kommuner och städer.

Under avtalsperioden kommer över 63 000 nya bostäder att bli klara i Helsingforsregionen, vilket är mer än det gemensamma målet för bostadsproduktionen. Måluppfyllelsen varierar från kommun till kommun. Särskilt mycket har det byggts höghusbostäder, främst i områden med goda förbindelser och områden som stöder en sammanhållen samhällsstruktur. Av målen för den bostadsproduktion som får statligt räntestöd uppfylls 92 procent och av målen för den produktion som avser bostäder med långa hyresavtal 93 procent. Det statsägda bolaget A-Kruunu står för en tredjedel av den normala produktionen av hyresbostäder.

Det finns stora variationer i hur pass väl kommunerna har lyckats nå målen för den detaljerade planeringen av bostadshus. Av den detaljplanelagda våningsytan har 4,4, miljoner kvadratmeter våningsyta hittills planlagts, vilket motsvarar 96 procent av målet för tre år. De detaljplanerade områdena är idealiska med tanke på samhällsstrukturen och tillgängligheten. Uppgifterna om planläggningen preciseras i höst.

Stora och små trafikinvesteringar som stöder hållbara färdsätt har i huvudsak genomförts i enlighet med avtalet. Enligt undersökningar har andelen hållbara transportslag – gång, cykling och kollektivtrafik – av det totala antalet resor ökat. Servicenivån inom kollektivtrafiken har förbättrats bland annat i de områden som drar nytta av metrons utbyggnad västerut och av servicenätet för stadscyklar. Kollektivtrafikens andel av alla färdsätt har emellertid minskat och restiderna inom anslutningstrafiken har blivit längre. De lagändringar som stöder interoperabla biljett- och betalsystem och passagerarinformation i realtid har trätt i kraft. Samtidigt har de brister som påträffats i informationsgränssnitten åtgärdats i samband med verkställandet och tillsynen av lagen.

Kommunerna har utarbetat en gemensam MBT2019-plan för att samordna markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen.

Ytterligare information:

Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 146, fornamn.efternamn@ym.fi

Timo Kievari, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 620, fornamn.efternamn@lvm.fi

Åtgärderna i det avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som staten har slutit med kommunerna i Helsingforsregionen har framskridit väl. Detta framgår av den i dag offentliggjorda uppföljningsrapporten som belyser hela avtalsperioden. Den nuvarande avtalsperioden inleddes i juni 2016 och fortsätter till utgången av 2019.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory