Lagutkast sänds på remiss: understöd för undersökning av byggnaders skick och planering av reparationer av bostäder med inneluftsproblem

NordenBladet — Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition med bestämmelser om understöd för undersökningar av bostadsbyggnaders skick och planering av reparationer i byggnader och bostäder med fukt- och mögelskador och inneluftsproblem.

Understödet kan uppgå till högst 50 procent av de faktiska kostnaderna. Enligt förslaget kan understöd beviljas de bostadsaktiebolag som äger byggnaderna i fråga eller småhusägare. Understödet är inte avsett för professionella aktörer, t.ex. hyreshusbolag.

Syftet med understöden är att förbättra situationen för dem som bor i byggnader med fukt- och mögelskador och inneluftsproblem genom att uppmuntra och stödja ägarna när det gäller att renovera byggnaderna och iaktta planmässig fastighetshållning.

Bestämmelser med noggrannare villkor beträffande beviljande av understöd utfärdas genom förordning av statsrådet. Till exempel undersökningar av en byggnads skick bör utföras av en behörig person och uppnå den goda standard som fastställts i branschen. Som behöriga betraktas personer som uppfyller kompetenskraven enligt förordningen om boendehälsa eller som har annan motsvarande tillräcklig kompetens för undersökning av en byggnads skick, och därtill arbetserfarenhet.

Lagen bidrar till genomförandet av regeringsprogrammet, i vilket det föreslagits ett årligt anslag på 2,3 miljoner euro för understöden. Lagen svarar dessutom delvis på riksdagens uttalanden om fukt- och mögelskador i byggnader.

Understöden beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Avsikten är att lagförslaget ska överlämnas till riksdagen hösten 2019 i form av en budgetlag som ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 16 september 2019.

Mer information:

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, fornamn.efternamn@ym.fi

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition med bestämmelser om understöd för undersökningar av bostadsbyggnaders skick och planering av reparationer i byggnader och bostäder med fukt- och mögelskador och inneluftsproblem.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory