Klimatförsök ska driva på lokala utsläppsminskningar

NordenBladet —

Pressmeddelande 3.6.2020 kl. 7.53

Miljöministeriet har beviljat finansiering till tio olika försöksprojekt som ska testa nya sätt att minska utsläppen, framför allt med hjälp av hållbara färdsätt, hållbar måltidsservice och andra påhittiga innovationer. Finansieringen utgör en del av programmet Kommunernas klimatlösningar, som ska påskynda det klimatarbete som utförs i kommunerna och regionerna.

Avsikten med de försök som inleds är att hitta nya lösningar som bidrar till att minska klimatavtrycket av de varor eller tjänster som kommunen producerar eller köper. Försöken är till exempel inriktade på en livsstil med klimathänsyn, minskat matsvinn och minskning av utsläppen från arbetsresor och fritidsresor inom de tjänster som kommunerna tillhandahåller. Det kan också vara fråga om bland annat digitala lösningar och spelifiering samt testning av nya arbetssätt och tjänster tillsammans med kommuninvånarna.

”Flera av försöksprojekten strävar efter att minska utsläppen med hjälp av elcyklar. Det blir intressant att se om sätten att röra sig i och med undantagstillståndet blir mångsidigare när användningen av elcyklar främjas”, säger Miia Berger, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Försöksprojekten genomförs av olika aktörer som bearbetar idéerna i samarbete med kommuner på olika håll i Finland. Försöken ska genomföras före utgången av december 2020. I samband med den öppna utlysningen i tjänsten Plats för försök lämnades det in sammanlagt 54 förslag på försök. En expertjury valde sedan ut de sökande som beviljas understöd.

”I urvalet fäste vi vikt vid att försöken är verkningsfulla, genomförbara och skalbara och har nyhetsvärde”, berättar Berger.

För genomförandet av försöken beviljas sammanlagt 100 000 euro i finansiellt understöd. Experter vid Motiva erbjuder sparrning för att sökandena ska kunna utveckla försöken och öka projektens genomslag.

Kommunerna har en nyckelroll när det gäller att se till att Finland blir klimatneutralt 2035 och uppvisar negativa koldioxidutsläpp kort därefter. Försöken kan bidra till nya och till och med överraskande lösningar som stöd för klimatarbetet i kommunerna.

Försök som beviljas understöd

Mer information:

Miia Berger, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 265, miia.berger@ym.fi

Elli Saari, sakkunnig, Motiva Oy, tfn 050 359 3385, kokeilut@motiva.fi (mer information om försöken och kontaktuppgifter till projektgenomförarna)

Miljöministeriet har beviljat finansiering till tio olika försöksprojekt som ska testa nya sätt att minska utsläppen, framför allt med hjälp av hållbara färdsätt, hållbar måltidsservice och andra påhittiga innovationer. Finansieringen utgör en del av programmet Kommunernas klimatlösningar, som ska påskynda det klimatarbete som utförs i kommunerna och regionerna.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory