Finland: I Saimen finns över 400 saimenvikare – vikarstammens långsamma tillväxt fortsätter

NordenBladet — Enligt Forststyrelsens uppskattning kommer saimenvikarnas vinterstam att omfatta cirka 410 saimenvikare år 2019. I år har det fötts 88 kutar i Saimen. Det delmål på 400 individer som fastställts för 2025 i strategin och åtgärdsplanen för skyddet av saimenvikaren har nu uppnåtts och till och med överskridits.

Den färska bedömningen av vikarstammens storlek bygger på en områdesspecifik analys av informationen om bobyggen under åren 2018 – 2019 och antalet födda kutar samt på observationerna av vikare som legat uppe på isen. Det stora antalet volontärer som har deltagit i räkningen av bon har gjort det möjligt att bedöma storleken på vikarstammen per fortplantningsområde.

Saimenvikarstammen har vuxit i jämn takt sedan 2010. Då omfattade stammen ungefär 270 vikare. I år har det fötts 88 kutar, och det är nu det tredje året i rad som antalet kutar överstiger 80 individer.

Saimenvikarens livsmiljö omfattar nuförtiden nästan hela Saimen. Vikarstammen är mycket splittrad, och endast de två fortplantningsområdena Pihlajavesi och Haukivesi har en stam med cirka 100 saimenvikare. Saimenvikaren klassificeras fortfarande som mycket hotad.

Saimenvikarstammen har ökat tack vare begränsningarna i fisket och de snödrivor som man skapat för saimenvikare under snöfattiga vintrar samt åtgärderna för att trygga störningsfri fortplantning. Resultaten av uppföljningen av vikarstammen tyder på att stammen kommer att fortsätta återhämta sig även i framtiden. Det långsiktiga arbetet och det stöd som det fått av lokalbefolkningen har gett resultat.

”Jag är glad att saimenvikarstammen visar tecken på återhämtning. Åtgärderna har varit riktiga och måste fortsätta. Det är fint att märka att det finns ett starkt stöd i Finland för skyddet av saimenvikaren. Man måste dock komma ihåg att saimenvikaren fortfarande är mycket hotad och att vikarstammen är sårbar”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Fiskets bifångstdödlighet har minskat genom de frivilliga avtalen om skyddet av saimenvikaren. Utan insatserna av lokalbefolkningen och de som äger vattenområdena eller de som fiskar där hade det varit svårt att uppnå målen”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Uppskattning av antalet saimenvikare och kutar per fortplantningssområde

OmrådeStammenKutar
Pyhäselkä-Jänisselkä50
Orivesi114
Pyyvesi – Enonvesi132
Kolovesi120
Joutenvesi325
Haukivesi9215
Pihlajavesi12936
Puruvesi82
Katosselkä – Tolvanselkä428
Luonteri102
Lietvesi173
Petraselkä – Yövesi3310
Storsaimen41
Sammanlagt40888

Ytterligare information:

Tero Sipilä, överinspektör, Forststyrelsen, tfn 0400 659 668, fornamn.efternamn@metsa.fi
Jouni Koskela, skyddsbiolog, Forststyrelsen, tfn 0400 188 825, fornamn.efternamn@metsa.fi
Antti Heikkinen, minister Krista Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi
Teppo Säkkinen, minister Jari Leppäs specialmedarbetare, tfn. 050 516 2868, teppo.sakkinen@mmm.fi

Fakta om saimenvikaren:

  • Saimenvikaren (metsa.fi, på finska)
  • Under åren 2016–2019 föddes årligen över 80 kutar, under åren 2012–2014 lite över 60 och under åren 2005–2011 lite över 50 kutar.
  • Även antalet könsmogna vikarhonor har ökat: 113 år 2018, 74 år 2010 och 65 år 2000.
  • De vårliga fiskebegränsningarna utvidgades år 2010 och år 2011. Arealen steg då från cirka 700 km2 till cirka 2 000 km2. De kutar som föddes och överlevde 2010 – 2014 är nu i fertil ålder, vilket har höjt stammens födelsetal. Fiskebegränsningen omfattar för närvarande en areal på cirka 2 770 km2
  • Vintern 2019 hade Saimen åter tillräckligt med snö för saimenvikarens bobygge. Senast snösituationen var lika bra var under vintern 2013. Under åren 2014 –2018 skapade man sammanlagt cirka 1100 snödrivor för saimenvikarna.
Enligt Forststyrelsens uppskattning kommer saimenvikarnas vinterstam att omfatta cirka 410 saimenvikare år 2019. I år har det fötts 88 kutar i Saimen. Det delmål på 400 individer som fastställts för 2025 i strategin och åtgärdsplanen för skyddet av saimenvikaren har nu uppnåtts och till och med överskridits.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory