Finland: I höst inleds provanvändningen av en metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck – en rådgivningstjänst ska stödja användningen

NordenBladet — Den metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck som miljöministeriet har berett kommer att börja användas på prov i augusti 2019. I och med provanvändningen börjar också Green Building Council Finland tillhandahålla en rådgivningstjänst som kan hjälpa aktörer i fastighets- och byggbranschen i frågor som rör koldioxidsnålt byggande och metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck.

Avsikten var att inleda provanvändningen redan våren 2019, men i och med att den senarelades kan projektet bättre samordnas med målen i det kommande regeringsprogrammet.

”Arbetet med att ta fram beräkningsmetoden har framskridit enligt planerna. Genom att säkerställa att den överensstämmer med regeringsprogrammet kan vi få ut största möjliga nytta av den förestående provanvändningen”, säger Matti Kuittinen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Miljöministeriet kommer att bevilja understöd till projekt som deltar i provanvändningen. Med understödet kan man täcka en del av de initiala kostnader som uppkommer när man beräknar hur koldioxidsnål en byggnad är. Det är möjligt att ansöka om understöd för såväl offentliga som privata nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Understöd beviljas i synnerhet för projekt som är inriktade på flervåningshus och offentliga servicebyggnader.

Rådgivningstjänst svarar på frågor

Insatserna för koldioxidsnålt byggande stöds också i form av en rådgivningstjänst som Green Building Council Finland inleder och som kan anlitas av både offentliga och privata aktörer. Green Building Council Finland är en förening utan vinstsyfte som arbetar för hållbar utveckling inom fastighets- och byggbranschen.

”Vi måste ställa om till koldioxidsnålt byggande om vi vill att effekterna av klimatförändringen ska hållas på en uthärdlig nivå. Beräkning av klimatavtrycket är emellertid något som väcker mycket känslor och även många frågor som kräver svar. Med rådgivningstjänsten strävar vi efter att möta just detta behov”, säger Lauri Tähtinen, äldre sakkunnig vid Green Building Council Finland.

På webbplatsen www.elinkaarilaskenta.fi kommer det redan innan rådgivningstjänsten inleds att publiceras information om metoderna för beräkning av byggnaders klimatavtryck.

Provanvändningen av metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck inleds fredagen den 30 augusti 2019 kl. 9 i form av ett seminarium som ordnas på miljöministeriet. Seminariet är öppet för allmänheten, men kräver förhandsanmälan.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory