Finland: Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem

NordenBladet — Från ingången av 2020 kan man ansöka om understöd för kostnader som föranleds av undersökningar av skicket och planering av grundliga förbättringar i bostäder och bostadsbyggnader med inomhusluftproblem. Statsrådet godkände i dag en ändring av den förordning som gäller detta. Republikens president stadfäste den 19 december 2019 en ändring av den lag om reparationsunderstöd som ligger till grund för förordningen.

Situationen för dem som bor i byggnader med inomhusluftproblem förbättras i och med att ägarna uppmuntras och får stöd när det gäller att renovera byggnaderna och iaktta planmässig fastighetshållning. Orsaken till problem med inomhusluften i bostadshus och bostäder kan vara fukt- och mögelskador, VOC- och PAH-föreningar, radon eller andra skadliga ämnen.

Understöd kan beviljas för högst 50 procent av de faktiska kostnaderna för undersökning av skicket och för planering av grundliga förbättringar. Understödet gäller inte reparationer. Understöd kan beviljas den sammanslutning som äger byggnaden, till exempel ett bostadsaktiebolag, eller ägaren till ett småhus.

Med undersökning av skicket avses fukt- och inomhuslufttekniska undersökningar av konstruktioner som misstänks vara fuktskadade och av andra konstruktionsdelar, material och faktorer som eventuellt påverkar inomhusluften i bostaden, såsom ventilationen. Understödet täcker de kostnader som väsentligen anknyter till undersökningen av skicket.

Understöd kan dessutom beviljas för planering av grundliga förbättringar av en bostad eller bostadsbyggnad där man upptäckt fukt- och mögelskador eller problem med inomhusluften. Med grundlig förbättring avses reparation av en bostad eller bostadsbyggnad genom åtgärder av engångsnatur så att bostadens standard höjs så att den motsvarar nyskick eller återställs i ursprungligt skick. Understödet omfattar till exempel utarbetande av planer och besiktningar. Ett villkor är också att det gjorts en undersökning av bostadens eller bostadsbyggnadens skick.

Den åtgärd som beviljas understöd ska utföras av en kompetent expert, och behörigheten kontrolleras i samband med att understödet beviljas.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2020. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Mer information:

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, liisa.meritahti@ym.fi

Från ingången av 2020 kan man ansöka om understöd för kostnader som föranleds av undersökningar av skicket och planering av grundliga förbättringar i bostäder och bostadsbyggnader med inomhusluftproblem.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory