Annons:

Finland: Förortsprogrammet ska bidra till förorternas välfärd och attraktionskraft i de största städerna – satsningar på kommunala utvecklingsprojekt och förortsforskning

NordenBladet — Det förortsprogram som omnämns i regeringsprogrammet har inletts. Det treåriga programmet ska bidra till en övergripande, långsiktig utveckling av förorterna i de största städerna och förebygga regional differentiering. Programmet erbjuder kommunerna finansiering för utveckling av förorterna, och programmet stöder dessutom forskning om förorterna. Under programperioden 2020–2022 erbjuds finansiering till ett belopp av sammanlagt 21 miljoner euro.

”Med förortsprogrammet vill vi skapa en positiv utvecklingsspiral som på ett genuint och långsiktigt sätt bidrar till invånarnas välbefinnande och delaktighet och ökar livskraften och trivseln i bostadsområdena i våra största städer. Jag ser också fram emot lösningar på hur utvecklingen av bostadsområdena kan stödja Finlands mål om klimatneutralitet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Målet är att stärka den sociala, ekologiska, kulturella och ekonomiska hållbarheten i förorterna och städerna genom att samtidigt också beakta möjligheterna att svara på klimatutmaningen.

De kommuner som deltar i programmet ska utarbeta treåriga utvecklingsplaner för ett urval förorter. I planerna ska kommunerna ha en helhetsbetonad och förvaltningsövergripande syn på utvecklingen och beakta programmets riktlinjer och teman. Enligt riktlinjerna ska utvecklingen av förorterna kopplas till utvecklingen och den strategiska ledningen i hela staden, och den regionala differentieringen ska minskas genom mångsidigt samarbete. Utvecklingen ska vara kunskapsbaserad.

Det finns flera teman, och de är kopplade till varandra. Genom satsningar på förortsskolor, familje- och ungdomsarbete och möjligheter till hobbyer stöder man jämlik utbildning och barns och ungas välbefinnande och delaktighet. Genom att engagera invånarna och de organisationer som är verksamma i området kan man stärka närdemokratin, gemenskapen och säkerheten. Konst och kulturtjänster ska hjälpa till att öka områdenas livskraft. Avsikten är att göra bostadsområdena trivsammare och mer välfungerande genom att satsa på till exempel gång- och cykeltrafik, fungerande kollektivtrafik och tillgängliga tjänster samt grönområden och närmiljöer. I all utveckling beaktas ålders- och tillgänglighetsanpassningen av bostadsområdena.

Kommuner och forskningsprojekt kan ansöka om att få delta i programmet – finansiering utlyses på våren

I den inledande fasen kan intresserade kommuner och forskningsprojekt ansöka om att delta i genomförandet av programmet. Ansökningstiden inleds i början av februari; mer information publiceras bland annat på miljöministeriets webbplats.

Senare under våren utlyses finansiering för de kommuner och forskningsprojekt som antagits till programmet. Det understöd som kommunerna beviljas ska användas för utveckling av vissa utvalda förorter. Finansiering erbjuds också forskningsprojekt som tar fram information om läget och utvecklingen i förorterna och som stöder programmets mål.

Förortsprogrammet genomförs i samarbete mellan miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Miljöförvaltningens understöd ur Statens bostadsfond beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Jaana Nevalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 195, jaana.nevalainen@ym.fi

Det förortsprogram som omnämns i regeringsprogrammet har inletts. Det treåriga programmet ska bidra till en övergripande, långsiktig utveckling av förorterna i de största städerna och förebygga regional differentiering. Programmet erbjuder kommunerna finansiering för utveckling av förorterna, och programmet stöder dessutom forskning om förorterna. Under programperioden 2020–2022 erbjuds finansiering till ett belopp av sammanlagt 21 miljoner euro.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory