Förordning som ökar energiprestandan hos byggnaders installationssystem sänds på remiss

NordenBladet —

Pressmeddelande 4.6.2020 kl. 15.34

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till förordning i vilken det fastställs krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas både på nya byggnader och på reparations- och ändringsarbeten, liksom även när en byggnads användningsändamål ändras.

Syftet med förordningen är att säkerställa att byggnadernas installationssystem är energieffektiva och att inomhusklimatet håller god kvalitet. Förordningen utgör ett led i det nationella genomförandet av en ändring av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Syftet med ändringen av direktivet är att förbättra byggnaders energiprestanda och på så sätt stävja klimatförändringen.

Enligt utkastet till förordning ska de anordningar som installeras för reglering av inomhustemperaturen i nya byggnader vara självreglerande och separat reglera temperaturen i varje rum eller i ett visst område. Som självreglerande anordningar räknas till exempel termostatventiler för radiatorer. Kraven ska tillämpas på nya byggnader samt vid byte av värmegeneratorer eller värmeväxlare när kravet är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Om det installeras ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning eller ett system för platsbaserad elproduktion i byggnaden, ska de uppfylla förordningsutkastets krav avseende totala energiprestanda, dimensionering, installation, ibruktagande och kontroll. Kraven ska tillämpas på nya byggnader samt på nya system och på system som byts ut eller uppgraderas i de fall kraven är tekniskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbara. Den totala energiprestandan bör också bedömas och dokumenteras.

Användningen av system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning samt system för platsbaserad elproduktion ökar. Utkastet till förordning har utarbetats så att det inte begränsar ibruktagandet av tekniska innovationer i byggnader. Förordningen medför inga nya tillståndsförfaranden.

Förordningen avses träda i kraft den 1 oktober 2020.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 8 juli 2020 på adressen Utlåtande.fi.

Mer information:

Maarit Haakana, miljöråd, tfn 0295 250 069, maarit.haakana@ym.fi

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till förordning i vilken det fastställs krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas både på nya byggnader och på reparations- och ändringsarbeten, liksom även när en byggnads användningsändamål ändras.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory