EU:s miljö- och klimatministrar: EU ska påskynda den ambitiösa politiken för cirkulär ekonomi

NordenBladet — Huvudtemat den andra dagen vid det informella mötet mellan miljö- och klimatministrarna var utvidgning av den cirkulära ekonomin till nya områden. Ministrarna diskuterade den cirkulära ekonomins lösningar när det gäller att bromsa klimatförändringarna och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

EU:s miljö- och klimatministrar samlades i Helsingfors den 11–12 juli. Även EU-kommissionär Karmenu Vella med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor deltog i mötet. Jyrki Katainen, Europeiska kommissionens vice ordförande, och Per Klevnäs, delägare i Material Economics, höll anföranden om cirkulär ekonomi för ministrarna.

Nya affärsmöjligheter genom materialåtervinning

”Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är vår tids största utmaningar. Genom att övergå från produkter avsedda för engångsbruk till cirkulär ekonomi kan redan industrins växthusgasutsläpp i enbart EU minska med hälften före 2050. Även konsumtionstrycket på naturen skulle minska, om materialåtervinningen fungerade bättre. EU:s konkurrenskraft måste basera sig på hållbarhet eller med andra ord på bromsande av klimatförändringarna och på sparsamt, långsiktigt nyttjande av naturresurserna”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Enligt ministrarna ska målet vara ett samhälle som inte slösar med naturresurserna, utan som utifrån sparsamhet och problemlösning skapar nya affärsmöjligheter. Produktionen och konsumtionen ska bygga på minskad materialanvändning, återanvändning, reparation, återtillverkning och återvinning, det vill säga på politik med sex r-bokstäver (refuse, reduce, reuse, repair, remanufacture and recycle).

Fart på genomförandet av cirkulär ekonomi

Enligt ministrarna ska EU fortsätta den ambitiösa politik som stöder den cirkulära ekonomin. Ministrarna diskuterade bland annat behovet att utarbeta ett nytt handlingsprogram om cirkulär ekonomi för EU (cirkulär ekonomi 2.0). Programmet kunde påskynda genomförandet av den cirkulära ekonomin och utsträcka åtgärderna till att omfatta alla betydande sektorer. Nya åtgärder behövs särskilt på de sektorer som omfattar byggande, textiler, rörlighet och livsmedel.

Finlands mål är att utifrån diskussionerna vid ministermötet bereda slutsatser om cirkulär ekonomi. Slutsatserna ska behandlas i miljörådet på hösten. I slutsatserna ska det stakas ut hur den nya kommissionen ska främja den cirkulära ekonomin de följande fem åren.

Hållbara lösningar är kärnan i Finlands EU-ordförandeskap

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019 och ordförande både för rådets formella möten i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermötena i Finland.

Hållbar utveckling beaktas konsekvent i arrangemangen under ordförandeskapet. Alla möten hålls i huvudstaden Helsingfors, så att det uppstår så lite trafikutsläpp som möjligt. Det produceras endast lite material för ordförandeskapet och det skaffas inga traditionella ordförandeskapsgåvor. De pengar som har reserverats för gåvorna kommer i sin helhet att användas till att kompensera utsläppen från mötesdeltagarnas flygresor.

”Finland är ordförande i Europeiska unionens råd vid en viktig tidpunkt: Det är nu som hållbarhetskrisen ska lösas. Genom samarbete kan EU hitta lösningar på såväl klimatkrisen som stoppandet av den sjätte utrotningen. Tiden håller på att ta slut. EU:s globala klimatledarskap måste höjas till en ny nivå nu”, sammanfattar minister Mikkonen.

Mer information

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 414 1682, fornamn.efternamn@ym.fi

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 250 202, fornamn.efternamn@ym.fi (cirkulär ekonomi)

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef, tfn +358 50 576 2604, fornamn.efternamn@ym.fi (intervjuförfrågningar)

Huvudtemat den andra dagen vid det informella mötet mellan miljö- och klimatministrarna var utvidgning av den cirkulära ekonomin till nya områden. Ministrarna diskuterade den cirkulära ekonomins lösningar när det gäller att bromsa klimatförändringarna och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory