Utvecklande halvtidsutvärdering genomförs för att stödja programmet Sunda lokaler 2028

NordenBladet — Statsrådets kansli har beställt en halvtidsutvärdering av programmet Sunda lokaler 2028. Syftet med utvärderingen är att analysera programmets framsteg, resultat och effekter. Utifrån analyserna läggs det fram utvecklingsförslag för det fortsatta genomförandet av programmet.Utvärderingen genomförs med blandade metoder. Också programmets målgrupper och intressegrupper engageras på bred front. Utvärderingen ska skapa klarhet i programmets komplexa teman genom intervjuer med experter, en enkät och fallstudier. Den insamlade informationen utnyttjas i utvecklingsarbetet i regionala workshoppar. Målet är att få en så heltäckande representation av de olika målgrupperna och intressegrupperna som möjligt i workshopparna. Utifrån utvärderingen ska det också läggas fram indikatorer för mätning av programmets effekter.Utvärderingen genomförs av Owal Group Oy i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT. Utvärderingen inleddes i september och blir klar före utgången av februari 2022.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory