Utvärdering: Uppenbara utvecklingsbehov i statsförvaltningens resultatstyrningsmodell

NordenBladet — Nuläget och utvecklingsbehoven i statsförvaltningens resultatstyrningsmodell har analyserats i en utvärdering som publicerades den 11 maj. Resultatstyrningen har under de senaste åren genomgått en klar utveckling, som visserligen i hög grad varierar mellan de olika förvaltningsområdena. Resultatstyrningen har inom många förvaltningsområden utvecklats i en mer strategisk riktning samtidigt som dialogen mellan ministeriet och det styrda ämbetsverket har förbättrats. Trots den positiva utvecklingen finns det fortfarande många utvecklingsbehov inom resultatstyrningen.I utvärderingen konkluderas det att statsförvaltningens verksamhetsmiljö har blivit alltmer komplex, vilket förutsätter en mer sektorsövergripande och långsiktig infallsvinkel inom resultatstyrningen. Även förhållandet till den politiska styrningen och budgetstyrningen är oklart. Det finns också behov av enhetligare förfaranden mellan förvaltningsområdena.De utvecklingsobjekt för resultatstyrningsmodellen som identifierats i utvärderingen är enhetligare förfaranden, en tydligare referensram och nya sätt att mäta verkningsfullheten i samhället. Dessutom bör informationshanteringen för resultatstyrningen och de elektroniska systemen utvecklas kraftigt.I utvärderingen rekommenderas följande åtgärder för att utveckla resultatstyrningsmodellen:dialogen och det ömsesidiga lärandet bör stärkasstyrningen av verkningsfullheten bör utvecklas i en mer sektorsövergripande och fenomenbaserad riktningbegreppsapparaten för effektiviteten bör uppdateras i synnerhet med tanke på verkningsfullhetenförsök med incitamentsmekanismer samt kund- och medborgarperspektiv bör genomföraskopplingen mellan resultatstyrningen och budgetstyrningen bör förtydligasprognostiseringen och analyseringen av verksamhetsmiljön bör stärkas som en del av resultatstyrningsprocesseninformationshanteringen och de elektroniska systemen bör utvecklas.För projektet, som ingått i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, svarade 4FRONT Oy, Frisky & Anjoy och Tammerfors universitet.Närmare information:verkställande direktör Vesa Salminen, 4FRONT Oy, tfn 040 1252 370, [email protected] samt 
konsultativ tjänsteman Mikko Saarinen, finansministeriet, tfn 02955 30047, [email protected]

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory