Utskicket av meddelanden om rösträtt i kommunalvalet kör igång

NordenBladet — Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar under mars månad ut meddelanden om rösträtt i kommunalvalet. Med meddelandekorten följer också anvisningar om hur man röstar på ett hälsosäkert sätt.Meddelandena om rösträtt sänds per post. Om den röstberättigade har uppgett att han eller hon tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas meddelandet om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.I meddelandet om rösträtt (meddelandekortet) anges röstningsstället på valdagen och den kommunala centralvalnämndens kontaktuppgifter. Som bilaga finns en förteckning över förhandsröstningsställena i den röstberättigades närområde samt anvisningar om säker röstning under coronaepidemin.Röstberättigade vid kommunalval är de som senast på valdagen fyller 18 år och som har hemkommun i Finland. Kommunalvalet förrättas i april 2021. Valdagen är söndagen den 18 april. Förhandsröstning ordnas i Finland 7–13 april 2021 och utomlands 7–10 april 2021.Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har upprättat ett rösträttsregister för kommunalvalet 2021 utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 26 februari 2021. Det finns ca 4 462 000 röstberättigade i registret.Hälsosäkerheten beaktas i valarrangemangenJustitieministeriet förbereder kommunalvalet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Justitieministeriet och THL har utarbetat anvisningar om hälsosäker röstning i coronatider. Anvisningarna finns på adressen www.valfinland.fi.
 
Målet är att säkerställa att röstningen kan ordnas på ett tryggt sätt oberoende av epidemiläget. Finland har goda förutsättningar att ordna kommunalvalet även om coronaepidemin fortsätter.
Tillförlitlig information om val och röstning: valfinland.fi
Frågor och svar om arrangemangen kring kommunalvalet under coronapandemin

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory