Utredning: Pedagogiska studier för lärare är brokiga

NordenBladet — De pedagogiska studierna för lärare (60 sp) bildar den gemensamma kärnan i lärarbehörigheterna och de olika lärarutbildningarna. Lärarutbildningen utvecklades och förenhetligades vid universiteten i ett omfattande samarbete under början av 2000-talet. Även de yrkespedagogiska lärarhögskolorna har under årens lopp utvecklat lärarutbildningen i samarbete. Man har dock märkt att de pedagogiska studier som ger allmän pedagogisk behörighet har börjat skilja sig från varandra.Undervisnings- och kulturministeriet beställde i samarbete med Lärarutbildningsforumet en utredning om pedagogiska studier för lärare av docent Riitta Jyrhämä. Syftet med utredningen var att kartlägga nuläget för de pedagogiska studier för lärare som erbjuds vid universitet och yrkeshögskolor. Utredningen har samband med genomförandet av Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, som utarbetats av Lärarutbildningsforumet. Avsikten är att hjälpa till att identifiera utvecklingsobjekt i de pedagogiska studierna för lärare.– Jag är stolt såväl över våra utmärkta lärare som över vår strålande lärarutbildning. Den färska utredningen hjälper oss att se till att lärarutbildningen också i framtiden följer med sin tid och håller hög kvalitet, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.På basis av utredningen verkar det som att de pedagogiska studierna för lärare delvis är splittrade och att högskolorna erbjuder mycket olika pedagogiska studier.– Antalet pedagogiska studier som ger allmän behörighet som lärare närmar sig etthundra. Det är svårt att tala om en enhetlig och allmän pedagogisk behörighet, sammanfattar utredaren Riitta Jyrhämä.Strukturellt sett är olikheterna inte riktigt lika stora, eftersom till exempel universiteten har strävat efter att skapa en gemensam struktur för sina egna pedagogiska studier, där dock studieavsnittens namn och omfattning kan variera beroende på den eftersträvade lärarbehörigheten.Utredningen lyfter fram frågor vars betydelse med tanke på den breda lärarbehörigheten bör bedömas gemensamt. Dessa är bland annat omfattningen av och innehållet i det pedagogiska materialet i de pedagogiska studierna, undervisningspraktikens omfattning och karaktär, balansen mellan den ”hållbara” lärarutbildningen och tidsfenomen i utbildningen och skillnaderna mellan de lärarbehörigheter som olika utbildningsmiljöer ger.– Utifrån utredningen inleder vi vid Lärarutbildningsforumet i brett samarbete en diskussion om vad den allmänna pedagogiska behörigheten förutsätter av de pedagogiska studierna i framtiden, konstaterar Jari Lavonen, ordförande för Lärarutbildningsforumet.Pedagogiska studier för lärare 60 sp. Rapporten Omfattande behörighet som lärare – lägesbeskrivning 2021 offentliggjordes fredagen den 15 oktober vid Lärarutbildningsforumets höstseminarium.Vid seminariet behandlades frågan med hjälp av följande frågor och på basis av forskningsresultat: Vad är syftet med de pedagogiska studierna för lärare? Hur långt borde de pedagogiska studierna vara enhetliga och varför behövs det skillnader? Vad är framtidens lärares kärnkompetens, som borde beaktas i de pedagogiska studierna för lärare? Hur utökas kunnandet efter grundexamen för lärare?Pedagogiska studier för lärare 60 sp. Omfattande behörighet som lärare – lägesbeskrivning 2021. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2021:41; Riitta Jyrhämä. 

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory