Utredning: Klimatlagens styrande effekt bör stärkas på många sätt

NordenBladet — Det är motiverat att stärka klimatlagen genom att i den inkludera bindande, riksomfattande utsläppsbudgetar, principen om en rättvis omställning och många andra skyldigheter och principer. Detta framgår av en utredning som publicerades den 22 januari, i vilken man undersökt olika sätt att stärka den nuvarande klimatlagen.Scenarioundersökningar som gjorts i olika sammanhang har visat att utsläppsmålen kan uppnås utan att det medför en orimlig ekonomisk belastning. Hur de olika metoderna ska genomföras i detalj för att man ska uppnå målen kräver dock ytterligare utredningar. Enligt regeringsprogrammet kan en förstärkning av klimatlagens styrande effekt vara ett steg mot koldioxidneutralitet.Utredningen omfattar en mångsidig granskning av utsläppsbudgetar, kompensationer och inbegripandet av kolsänkor i koldioxidmarknaden. I slutrapporten görs en allmän utvärdering av ett antal andra förslag.Den centrala slutsatsen i utredningen är att det är motiverat att stärka klimatlagen genom att i den inkluderabindande, riksomfattande utsläppsbudgetar och budgetperioder,regelbundet återkommande, riksomfattande planer som omfattar alla utsläpp och sänkor,principen om en rättvis omställning,principer för utnyttjandet av klimatkompensation,en skyldighet att utvärdera lagar och statsbudgetar ur ett klimatperspektiv,en skyldighet för kommunerna att fastställa utsläppsmål.Utsläppsbudgetar skulle stärka Finlands linje i klimatarbetet. Andra tillägg och preciseringar i lagen skulle göra det möjligt att införliva klimatperspektivet även i andra lagar. Detta skulle till exempel ske genom att ålägga myndigheterna att beakta planer enligt klimatlagen i beslut som påverkar utsläppsutvecklingen.I klimatlagar som nyligen antagits i olika länder tas en rättvis omställning i beaktande. Liksom jämförelseländerna anser utredningsgruppen att det är viktigt att inkludera principen om en rättvis omställning i Finlands klimatlag. Principen i sig minskar inte utsläppen, men den medför en skyldighet att undersöka konsekvenserna för alla medborgare och att styra metoderna för att minska klimatutsläppen på ett sådant sätt att ingen drabbas orimligt hårt av förändringen.Det är även viktigt att kommunerna breddar sitt klimatarbete. Många kommuner har redan gjort banbrytande klimatinsatser. Genom att ålägga alla kommuner att ställa upp utsläppsmål kan man främja god praxis och involvera kommuninvånarna i klimattalkot.Utredningen gjordes av en tvärvetenskaplig forskningsgrupp bestående av sakkunniga från Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi, Tyrsky-Konsultointi och Massachusetts Institute of Technologysta.Närmare information:professor, projektledare Mikael Hildén, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 173, [email protected]
professor Kai Kokko, Helsingfors universitet, tfn 050 448 7060, [email protected]
professor Tommi Ekholm, Meteorologiska institutet, tfn 040 775 4079, [email protected]
professor Ari Ekroos, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy, [email protected]
styrelseordförande Oras Tynkkynen, Tyrsky-Konsultointi, tfn 050 512 1584, [email protected]

Källa: Valtioneuvosto.fierror: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory